Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Vleugels harpen strijkinstrumenten en meer het NMF bezit een verzameling muziekinstrumenten van grote omvang. Tevens is de collectie van museale waar- de. Het is daarmee zeker niet de grootste collectie muziekinstrumenten die in n fonds bij elkaar is gebracht. Ook uitge- drukt in geld is het NMF niet het omvang- rijkste fonds. Maar toch kun je zeggen dat het NMF het grootste instrumentenfonds ter wereld is. Gemeten naar de doelstel- ling van het NMF namelijk het helpen van professionele musici en hen die dat wil- len worden is er geen groter fonds dan het NMF dat momenteel ruim 400 musici permanent aan een kostbaar instrument helpt. Dat is geweldig maar het samen- stellen van een waardevolle collectie is niet het doel op zich van de stichting. Waar het om gaat is dat musici hun talenten kunnen ontplooien door de hoogstaande instru- menten te bespelen. Perfecte match De gemiddelde waarde van een instru- ment uit de NMF-collectie is ongeveer 60.000 euro. Voor verreweg de meeste musici is dat een onbetaalbaar bedrag. Daarom geeft het NMF deze instrumen- ten in bruikleen. Soms voor een aantal jaren soms een muzikaal leven lang. Dat wil zeggen de bruikleen duurt maximaal zes jaar waarna de bruikleen op schriftelijk verzoek van de musicus en na goedkeu- ren van de Instrumenten Commissie tel- kens verlengd kan worden. Bij de selectie van instrumenten kijkt het NMF altijd naar zaken als niveau behoeften opleiding in- komsten en toekomstperspectief. Zo krijgt iedere musicus een advies op maat en een instrument dat perfect bij hem past. Mobiel museum De muziekinstrumenten van het NMF wor- den bespeeld door professionele musici en reizen met hen mee over de hele we- reld. Op 31 december 2015 maakten 402 musici in Nederland gebruik van een in- strument van het NMF. EEN INSTRUMENT VOOR TALENT 92 58 72 65 58 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal aanvragen 326 346 364 403 401 388 377 376 416 402 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal bruikleners 31122015 XENIA EVERS 1995 VLEUGEL YAMAHA1969 MijnYamahaC3uit1969iseenhelefijnevleugelwaar ikthuisopkanstuderen.Hetbiedteengrotediversiteit aanklankkleurenenookhetverschilindynamiekisvele malengroterdandepianowaarikvroegeropspeelde.Ik benontzettendblijmetditinstrumentenikmerkdatik megoedkanontwikkelen. DARIA GORBAN 1977 VIOOL DAVIDTECCHLERROME1706 Playingsuchanamazinginstrumentasksforbig responsibilitybutIamsurewewillhaveagreattime togetherwithTecchlersviolincomingmonthswhenwe willbebusywith17timesMozartRequiemandthen 25timesthefamousSt.MatthewPassionalloverthe NetherlandsandduringspringwithrecordingallBibers violinmusic. 38