Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
ingeruild tegen een bij ons in bezit zijnde piano zodat de schenker daardoor in zijn nieuwe woning muziek kon blijven maken. Twee Bechsteins ook uit schenkingen uit respectievelijk 1914 en 1975. En ook van het merk Bsendorfer werden twee exem- plaren aan het NMF geschonken uit 1975 en 1988. Verder verwierven we als legaat een bijzondere Schiedmayer-vleugel en een heel goede Yamaha-vleugel. Het to- taal aantal vleugels steeg daarmee naar 43. Ter vergelijking in 2008 bezat het NMF nog maar 21 vleugels. De groei van dit deel van de collectie is dus aanzienlijk. Ook de harpcollectie werd in 2015 uitge- breid. Het lijkt erop dat er tegenwoordig meer interesse is om harp te gaan spelen. Wellicht is de publiciteit rondom nieuwe harpfenomenen als Lavinia Meijer en meer recent Remy van Kesteren daarvoor medeverantwoordelijk. In ieder geval bleek het noodzakelijk de collectie van het NMF aan te vullen. Twee harpen van het merk Lyon Healy konden worden aange- kocht meer aankopen voor de toekomst staan gepland waaronder wellicht een bijzondere zogenaamd Giant Harp voor Remy van Kesteren. Op het gebied van strijkinstrumenten geldt dat wij al een aantal jaren onze fo- cus richten op kwalitatieve verbetering en niet zozeer uit zijn op een kwantitatieve uitbreiding. Dat betekent dat we in verge- lijking met een aantal jaar geleden minder instrumenten aankopen maar van een ho- gere prijs. De gemiddelde waarde van een strijkinstrument is de afgelopen jaren dan ook gestegen van 49.425 in 2008 naar 61.591 nu. Momenteel is het NMF bezig met een zorgvuldige en dus langdurige zoektocht om een aantal hoogwaardige strijkinstrumenten aan te kopen. Op het wensenlijstje staan onder meer een tweetal contrabassen een cello in de hogere prijs- categorie en een dito viool. Een aankoop waar we heel blij mee zijn is de cello gebouwd door Gudrun Kremeier een in Nederland woonachtige bouwer van wie we nog geen cello in de collectie hadden. Zij leverde de cello die we naar Wim Dik vernoemden als dank voor zijn onvermoeibare inzet als voorzitter van het NMF gedurende 14 jaar. Het is illustratief voor het belang dat het NMF hecht aan Hollandse nieuwbouw dat we juist een nieuwbouwinstrument dit bijzondere etiket wilden opplakken Voorts verkregen we door schenkingen nog 6 fraaie violen een viool van Johan- nes Guillami uit Barcelona gebouwd in 1756 en een viool van Ferdinando Gagli- ano uit Napels gebouwd omstreeks 1778. Voorts violen van Johann Stber Den Haag 1929 Lorenz Krumbholz Klotz en een viola damore met etiket Hoffman. Ten slotte ontvingen we nog een aantal in- strumenten die minder geschikt voor onze collectie zijnmaar die we van de schenkers mogen doorverkopen. Met de opbrengst hiervan kunnen we te zijner tijd een wel ge- schikt instrument aankopen. IEVA DUDAITE 1990 VLEUGEL BECHSTEINDUITSLAND1975 Mijnvleugelheefteenhoutenwarmensonoregeluid. Alsklokkeninhethogereregisterenalsdedonkerste contrabasinhetlagere.Omgevendoorexotischeplanten indeorangeriewaarhijstaatishetwachtenopelke gelegenheidomhettedelenmethetpubliektijdensde huisconcerten. EVA EUWE 1988 CONTRABAS HARRYJANSENAMSTERDAM2008 MijncontrabasvanHarryJansengeeftmeheelveel mogelijkhedenHijheefteenwarmeklankommooitekunnen mengenineenorkestof ensemblemaarookdehelderheid ombijvoorbeeldeenhedendaagssolostuktekunnenspelen enallesdaartusseninHetvoeltalseenenormerijkdomdit instrumenttotmijnbeschikkingtehebben. 37 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015