Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Onder de vleugels en pianos Een opvallend verschijnsel van afgelopen jaar is het aantal ter schenking aangebo- den vleugels en pianos. Zoals het vroeger min of meer gebruikelijk was in veel ge- zinnen om samen muziek te maken en er dus vaak een piano of vleugel in huis was zo weinig gebeurt dit tegenwoordig nog. Ongetwijfeld wordt dit mede ver- oorzaakt door het grotendeels verdwe- nen muziekonderwijs. Gevolg daarvan is dat bij het overlijden van de oudere generatie vaak een instrument onbenut overblijft. Strijkinstrumenten worden vaak gewoon op zolder of in de kast gelegd maar toetsinstrumenten staan letterlijk in de weg. Soms moet de vleugel of piano ook weg als er verhuisd wordt naar een kleinere woning. Het NMF krijgt daarom met regelmaat een piano of vleugel aan- geboden. Uiteraard zijn we daar blij mee. Er is echter een aantal problemen bij de acceptatie van dit soort instrumenten. Het NMF neemt alleen instrumenten in de collectie op die gebruikt kunnen worden door haar doelgroep. Pianos vallen daar niet onder omdat deze voor het gebruik van conservatoriumstudenten ongeschikt zijn.En omdat de markt voor tweedehands pianos praktisch non-existent is heeft het ook geen zin deze instrumenten aan te ne- men voor een mogelijke doorverkoop. Goede vleugels zijn natuurlijk wel interes- sant. Het onderhoud van vleugels is echter een noodzakelijke en soms kostbare zaak. Soms is er sprake van achterstallig onder- houd. Acceptatie van een schenking kan dan een probleem zijn omdat er niet altijd budget voor noodzakelijke reparaties is. Het is eigenlijk eenzelfde soort probleem als de National Trust in de UK heeft bij het wel of niet accepteren van de schenking van een landgoed.Als er geen bruidsschat meekomt in de vorm van een hoeveelheid geld wordt het landgoed niet geaccep- teerd hoe fraai het ook is. Zo ver is het bij het NMF gelukkig nog niet tot op heden is er altijd geld gevonden voor restauraties en reparaties van aangeboden vleugels. Maar niet uit te sluiten valt dat dit in de toe- komst toch anders gaat worden en dat we schenkingen van fraaie vleugels moeten gaan weigerenhoe betreurenswaardig dit ook zou mogen zijn. Vleugels vragen ruimte en niet elke stu- dent die een vleugel nodig heeft heeft de ruimte om een vleugel te plaatsen. Mocht het huidige grote aanbod van kwalitatief hoogstaande vleugels zich voortzetten dan zou dat ertoe kunnen leiden dat het NMF zelf gaat onderzoeken of het moge- lijk is oefenruimtes voor pianisten aan te bieden. Op die manier kunnen musici ook als ze een ruimteprobleem hebben ge- holpen worden. Aankopen en schenkingen Gedurende het jaar 2015 werden maar liefst 8 vleugels aan de collectie toege- voegd twee Steinways beide uit een schenking gebouwd in 1968 en 1975. Eentje daarvan werd overigens wegens een verhuizing naar een verzorgingstehuis NIEUWE AANWINSTEN 2015LAURA DIAZ MARTIN 1987 VIOOLSTRIJKSTOKBAROK TISMARANGARNHEM2008 WiththisbowIreallyfeelthatthesoundismoredeep andbeautiful.Iamveryhappywithit. CHIEKO DONKER DUYVIS 1997 CELLO ULISCHNORRDENHAAG2005 CELLOSTRIJKSTOK J.P.LAUXERROISPARIJS20EEEUW Mijncelloiseenvrijmoderninstrumentuit2005maar hijisgebouwdnaareenklassiekStradivarius-model waardoorhijeenergmooieklankheeft.Warmendiepin delagesnarenenheelhelderindehoogte. 36