Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
schenker zelf actief actie onderneemt om deze stop te zetten. Een akte geeft aan de ene kant dus zekerheid voor het NMF voor het aantal afgesproken jaren maar ver- groot aan de andere kant ook de kans op het beindigen van de schenking na die periode. In totaal ontving het NMF bijna 18 mil- joen aan inkomsten. Dat is verreweg het hoogste bedrag dat we ooit in n jaar hebben verworven. Stichtingen en fondsen Het NMF werd in 2015 door onder meer de volgende stichtingen en fondsen ge- steund Prins Bernhard Cultuurfonds Stichting Boedel Wittens Jansen-Ten Cate Stichting Stichting Eemland Stichting IBAFU Stichting Ilse Boon Fonds Pieter de Joode Stichting Stichting Kateker Stichting Labbert-Hoedemaker Fonds Stichting Van Lith-Dumont Fonds Louisa van der Velden Stichting Maarten Weldam Stichting Marez Oyens-van Ittersum Stichting Stichting Marieke Fonds Stichting Mignon Muziekfonds Stichting Nelissen-Smit Fonds Stichting Orlanda Goban Stichting Otten Philips Fonds Stichting Pieter Bastiaan Stichting Regina Fonds De Ruusscher Stichting Stichting Thurkowfonds Stichting Virtutis Opus Stichting Vrienden Ensemble Lyrique en een aantal stichtingen dat anoniem wenst te blijven. 33 70 104 146 183 201 244 252 268 295 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal afgesloten aktes EKATERINA DEGTIAREVA 1987 ALTVIOOL GANDBERNARDELPARIJS1877 ALTVIOOLSTRIJKSTOK JANSTRUMPHLERVLEUTEN1996 Myviolahasanincrediblymagicalsoundandinmy opinionhasafantasticextensiverangeof soundpalette. Itneedsahigherskilllevelplayinginstrumentbutit givesmoreopportunitytoexposemyindividuality.Ifeel thattogetherwewillachievegreatsuccess. FELICIA DERCKSEN 1992 CELLO ANONIEMENGELANDCA.1720 Hetiseenfantastischecelloomoptespelenophet podium.Deklankisheelwarmopenenprojecteerttot helemaalachterindezaalwaardoorhetcomfortabelvoelt ommuziektemaken.Ikhoopdatikmetditbijzondere instrumentuitca.1720nogveelconcertengagevenin detoekomst 35 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015