Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Om als musicus de top te bereiken is uit- zonderlijk talent alleen niet genoeg. Het is de combinatie van natuurlijke begaafd- heid mogelijkheden die muziekinstru- menten bieden en goede educatie. Ook in 2015 heeft het NMF zich ingezet om professionele musici te helpen bij al deze aspecten van hun spel. Wat zijn de financile instrumenten Het NMF is een particuliere stichting. Het overgrote deel van de inkomsten is af- komstig van donateurs. Gelukkig kent Nederland veel muziekliefhebbers die de ontwikkeling van jonge professionele mu- sici belangrijk vinden. En die het belangrijk vinden dat n van de grootste collecties muziekinstrumenten ter wereld behouden blijft. Wilt u meer lezen over financile za- ken en de donateurs van het NMF Lees dan verder op pagina 34. Hoe ziet het NMF eruit De mensen op de Sint Annenstraat in Am- sterdam medewerkers en vrijwilligers vormen samen het gezicht van het NMF. Zonder hen zou de stichting niet kunnen bestaan. Maar natuurlijk zijn er ook men- sen die zich op andere wijze inzetten voor het NMF. Zo zijn er het Bestuur de Com- missie Aanvragen en Instrumenten de Raad van Advies en het Comit van Aan- beveling. Wilt u meer weten over de samenstelling van de diverse commissies Lees dan ver- der op pagina 44. Bent u genteresseerd in de NMF-medewerkers De zeven me- dewerkers vertellen verspreid door het magazine over hun favoriete podium. WAT WIL HET NMF BEREIKEN JOANNA CIESLAK 1991 CELLO ANONIEMENGELANDSCHOTLANDCA.1830 Afterallmylifeplayingonpoorerqualityinstruments thechancewasgiventome.MyScottishEnglishfriend teachesmeeverydayaboutsound.Itsallaboutsensitive listeningfindingthebalanceandneverstoppingto chasethesoundthatwasalwaysinmyhead.Persistency isthekeyandstayingadreamer HET CONCERTGEMAAL AMSTERDAM VLEUGEL STEINWAYHAMBURG1909 Dezelaat-negentiende-eeuwseSteinwayvleugelis nahaargrondigerevisieweerhelemaalklaarvoorde toekomst.DeGrandeDamevanhetConcertgemaal straalthetpubliektegemoetwarmindelaagteen schitterendindehoogte.Eenprachtiginstrumentmet eenrijkehistorieengrotestaatvandienstdiehopelijk nogheellangstandhoudt. NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 33