Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
De tokkelende tonen van een harp de kristalheldere klanken van een piano het galmende geluid van een viool...een goed muziekinstrument is onmisbaar voor het werk van musici. Ook al heeft iemand nog zoveel talent zonder passend instrument klinkt de muziek nooit zoals die bedoeld is. Maar muziekinstrumenten kosten geld. Veel geld. En daardoor kunnen professi- onele musici of muziekstudenten ze vaak niet betalen. Eeuwig zonde talent is onbe- taalbaar. De meeste beroepsmusici leven met hart en ziel voor hun muziek om welk soort het ook gaat.Het NMF is de organisatie die zich inzet voor deze bevlogen mensen pro- fessionele musici n aanstormend talent. Door jaarlijks zon 450 muziekinstrumenten en 350 strijkstokken in bruikleen te geven heeft iedereen volop kansen om van zijn of haar beroep een succes te maken. Talent krijgt een duwtje in de rug Het NMF geeft de toon aan waar het gaat om helpen van jong talent conservatori- umstudenten en beroepsmusici. Ook top- solisten die kostbare instrumenten nodig hebben kunnen altijd weer rekenen op steun van het NMF.Door muziekinstrumen- ten van anders onbereikbare kwaliteit uit te lenen helpt het NMF de musici op hun weg naar de top. Belangrijke instrumenten behouden Niet alleen talent ook het instrument moet worden behouden. Dat is n van de doel- stellingen van het NMF. Het NMF beheert een instrumentencollectie die belangrijke instrumenten omvat van soms historische waarde bijvoorbeeld van de Nederlandse vioolbouwschool. Die collectie wordt ge- conserveerd uitgebreid en beluisterbaar gemaakt. Het muzikaal verleden van Ne- derland is een kostbaar erfgoed. Dat mag nooit verloren gaan. Opleiden en opdoen van podiumervaring Oefening baart kunst. Daarin gelooft het NMF. NMF-musici krijgen daarom onder andere de kans om podiumervaring op te doen deel te nemen aan cd- of dvd-op- names en te participeren in klanktesten. En op het gebied van educatie gebeurt natuurlijk nog veel meer. Zo worden veel- belovende muziekstudenten geholpen met het kiezen van hun ideale instrument HET NMF OMDAT TALENT EN INSTRUMENT NOOIT VERLOREN MOGEN GAAN NIEUWEBRUIKLENERS IN2015 MATHIEUVAN BELLEN 1988 VIOOLSTRIJKSTOK LOUISHENRYGILLETNANCYCA.1955 DeGillet-stokspeeltzeerstabielenheefteengoede klankmetduidelijkearticulatie.Daarnaastheeftdestok ookeenindividueelkarakterhetisvoorzowelspelerals luisteraardirectherkenbaaralsopdezestokgespeeld wordt. CHARLOTTE BRUSSEE 1999 CELLO KOLJALOCHMANNBERLIJN2008 CELLOSTRIJKSTOK ANDREASGRTTERAMSTERDAM2003 Ikvinddatmijncelloietsnatuurlijksheeftendan nietalleendoorhoehijeruitziet.Hetmooieaandit instrumentisdathetmealtijdblijftuitdagenomde maximaleklankof emotieuitdemuziektehalenwezijn voortdurendingesprek.Ophetpodiumhebikaltijdhet gevoeldatweersmenstaandatwesamendemuziek makenenbeleven. NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 31