Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
In juni jl.viel mij de eer en het genoegen te beurt het voorzitterschap van het bestuur van het NMF over te nemen van Wim Dik. Wim is natuurlijk uitgezwaaid op een voor het NMF passende wijzemet een prachtig concert waarin veel van onze mooie instru- menten en musici de revue passeerden. En een vrolijke borrel met dans na afloop. Een onvergetelijk afscheid dat mag ook wel na veertien jaar energiek en inspire- rend leiderschap waarvoor het NMF Wim veel dank verschuldigd is. Mede dankzij dat leiderschap stapte ik bij het NMF op een soepel rijdende trein. Dat gaf mij de gelegenheid me rustig in te werken waar- bij zowel Marcel Schopman als alle me- dewerkers gulle bereidheid en openheid toonden en tonen. Hoe welkom kan een mens zich voelen Meteen viel ik met mijn neus in de boter het tweede Weekend van het NMF. In 2015 weer in samenwerking met een en- thousiaste partner Bond Heemschut. Con- certen op de meest uiteenlopende en stuk voor stuk spannende plekken verspreid over het hele land. Ik verheug me nu al op het derde Weekend van het NMF in 2017 waarvoor de voorbereidingen inmiddels zijn gestart. Voor het NMF was 2015 een mooi jaar waarin we dankzij schenkingen weer een aantal prachtige met zorg en liefde ge- bruikte instrumenten aan onze collectie hebben kunnen toevoegen. Opnieuw zal de collectie ook weer uitgebreid worden met nieuwbouw en zijn er bovendien bouwopdrachten verstrekt voor onder andere een cello en een violone. Voor het eerst hebben we een tweetal bijzondere toetsinstrumenten op het Conservatorium in Amsterdam kunnen plaatsen. Bestaan- de samenwerkingen zoals bijvoorbeeld met Museum Cruquius en Kamermuziek aan de Berkel hebben wederom hun waarde bewezen en worden gelukkig ge- continueerd. En nieuwe samenwerkingen met onder meer Festival Wonderfeel en Delden Klassiek zijn aangegaan. Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder Marcel zijn medewerkers en al die vrijwilligers op wie we nimmer tevergeefs een beroep doen hen allen is het NMF veel waardering en dank ver- schuldigd. Bij dezen dus. Rest mij voor nu de hoop en overtuiging uit te spreken dat het NMF op dezelfde positieve voet doorgaat en daarmee een grote bijdrage zal blijven leveren aan hoge kwaliteit muziek die voor ons allen in de verwarrende wereld van vandaag zo on- misbaar is. mr. Els Swaab voorzitter JAARVERSLAG 2015 MET MIJN NEUS IN DE BOTER NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 29 MARKKUIPERS