Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
zou ontwikkelen. Een aantal opleidingen en banen verder is Cees nu een veelge- vraagd zelfstandig akoesticus. Hij werkt nauw samen met het Belgische bedrijf Kah- le Acoustics wereldwijd n van de meest toonaangevende ingenieursbureaus op het gebied van de bouw en renovatie van concertzalen theaters en auditoria. De reden waarom ik graag met Eckhard Kahle samenwerk is omdat wij een ge- deelde visie hebben op hoe je om moet gaan met akoestiek. Eckhard Kahle te- vens altviolist benadert de akoestiek net als ik vanuit degene die het geluid ont- vangt in de zaal of op het podium. Je kunt allerlei technische berekeningen loslaten op een ruimte maar uiteindelijk gaat het erom hoe de luisteraar en de performer het geluid ervaren. Als ik Cees vraag om eens een voorbeeld te geven vertelt hij hoe ze in een zaal in Stockholm geduren- de twee dagen alleen maar akoestische tests met het orkest hebben gedaan. In plaats van meetapparatuur werd het ge- trainde oor van de musici ingezet. Het orkest speelde gevarieerd repertoire in verschillende opstellingen en steeds zat een deel van het orkest op het podium en het andere deel luisterde in de zaal. Dit leidde tot verrassende resultaten zo- als het inzicht bij de musici dat een Duitse opstelling cellos in het midden akoes- tisch een veel ruimer effect gaf met een heel bijzonder stereobeeld. Zo zie je maar hoe een musicus invloed kan uitoefenen op de akoestiek of in ie- der geval op hoe die akoestiek wordt in- gezet zegt Cees. Tegelijkertijd moet de De rechte hoek van het podium is akoestisch gezien het meest verschrikkelijke ding wat er is 26 NMF MAGAZINE 2016 Cees Mulder zoekt met het bedrijf Kahle Acous- tics de beste akoestische mogelijkheden voor concertpodia.