Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
bestemming te geven net als haar land- goed. Het instrument meenemen naar Amsterdam waar ze al die jaren is blijven wonen wilde ze niet. In haar Amsterdam- se woning heeft ze namelijk al een mooie Yamaha-piano staan die haar ook dier- baar is. Het is de piano waar haar moeder drie weken voor haar dood op 86-jarige leeftijd nog een Beethoven-sonate op speelde. Desalniettemin het nakende af- scheid van haar vleugel baarde haar zor- gen. Ze vond het nog moeilijker afscheid van dit instrument te moeten nemen dan van haar landgoed. Want de vleugel was de verbinding met haar moeder. Net als ze voor het landgoed een goede opvol- ger zocht zo deed ze dat voor haar vleu- gel. Eerst kwam er een Georgische pianis- te op haar pad aan wie ze de vleugel wilde schenken. Maar ze gaf er uiteindelijk toch de voorkeur aan het instrument duur- zaam in handen te geven van begaafde musici. Door een tip van een medewer- ker van het landgoed kwam ze in contact met het NMF. En uiteindelijk besloot ze dat daar haar instrument naartoe moest. Frank Bonarius schreef lovende woorden over haar vleugel en het duurde niet lang of de schenkingsovereenkomst was rond en de vleugel werd opgehaald. De dag dat-ie weg moest dat was echt afscheid nemen. Het deed me verdriet. Ik ben er- mee opgegroeid het instrument was een deel van mijn leven. Niet alleen schonk Anneke Teulings de vleugel aan het NMF ze financierde ook nog eens de restaura- tie ervan. Want bodem besnaring rast en mechaniek dienden hersteld te worden voordat het NMF de vleugel in kan zetten. En die groene kleur die bleef. Annekes moeder heeft de vleugel bewust groen laten spuiten eenvoudigweg omdat ze zwart lelijk vond Zon zwart grommend monster in je kamer brrr Anneke hecht eraan dat die kleur zo blijft. 21 NMF MAGAZINE 2016