Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
TEKST MARCEL SCHOPMAN Anneke Teulings stond in 2015 op een keerpunt in haar leven. Want ze deed af- stand van het grote landgoed dat zij als directeur-eigenaar 35 jaar lang bestierde en zocht daarvoor opvolgers die in haar geest verder zouden gaan. En ze moest afscheid nemen van haar vleugel een instrument dat haar verbond met haar moeder. Afscheid nemen van haar vleu- gel viel haar nog zwaarder dan gedag zeggen tegen haar landgoed. In het NMF vond ze een waardige nieuwe beheerder van het instrument dat haar zo dierbaar is. Landgoed Bleijendijk 16 juni 2015 Piano-expert Frank Bonari- us reist af naar een bijzondere plek land- goed Bleijendijk in Vught. Het NMF heeft hem gevraagd de vleugel te bekijken die daar in de villa op het landgoed staat en die het NMF ter schenking is aangebo- den. Terug in Haarlem schrijft hij De vleugel klinkt zeer goed en heeft een geweldig prettige lichte speelaard. Voor studenten die de voorkeur geven aan een klassieke vleugel is dit een absolute topvleugel. De vleugel is net als het landgoed eigendom van Anneke Teulings. Rond 1980 kwam dit landgoed in haar bezit en sindsdien heeft zij daar als directeur-ei- genaar Bleijendijk omgetoverd tot een centrum voor bewustzijnsontwikkeling van de mens in relatie tot de aarde en tot zichzelf. Dit jaar na daar 35 jaar lei- ding te hebben gegeven en gewerkt te hebben was het tijd voor een volgende stap in haar leven. Ze beschouwt haar taak in Vught als volbracht en heeft het landgoed doorgegeven aan nieuwe ei- genaars. Aan mensen die in haar geest doorgaan om die bijzondere plaats te gebruiken. De vleugel op het landgoed was oor- spronkelijk van haar moeder mevrouw Corrie Teulings-Ummels zie foto hier- naast. De moeder van Anneke was con- certpianiste. Als kind speelden Anneke en haar broer onder de Bechstein-vleu- gel van haar moeder die vele uren per dag musiceerde. Zo groeiden zij op te midden van de muziek van de grote componisten. Vader Teulings bespeelde geen instrument maar was wel muzi- kaal. De familie bezocht met regelmaat de concerten van het Brabants Orkest. Bij belangrijke gebeurtenissen als hun 25-jarig huwelijk organiseerden ze een huisconcert. Pianist Theo Bruins speelde af en toe bij de familie. Dirigent Hein Jor- dans kwam over de vloer in het ouderlijk huis. Geen wonder dus dat Anneke met zul- ke ouders ook interesse in en liefde voor muziek kreeg. Ze kreeg ook al vroeg pia- noles. Zelf besloot ze echter psycholoog en psychotherapeut te worden. Toen landgoed Bleijendijk op haar pad kwam en ze daar ging werken om haar idealen te realiseren schonk haar moeder haar de vleugel. Die werd in al die jaren daar veelvuldig gebruikt voor concerten of gewoon om op te spelen door bezoe- kers. Haar landgoed was geen doel maar een middel. Het ging Anneke Teulings erom op die plek het bewustzijn van de mensen in relatie tot de aarde en zichzelf te ontdekken. Als ze daarmee aan de gang gaan raken ze allemaal genteres- seerd in muziek. Kinderen ook. Als die veel met de natuur aan de gang gaan hebben ze het over de klank van een boterbloem. Dat is een hele wereld op zich. Afscheid nemen Toen het besef begon door te dringen dat haar taak in Vught erop zat besloot An- neke Teulings ook de vleugel een goede De klank van een boterbloem Anneke Teulings DONATEUR 20 NMF MAGAZINE 2016