Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
15 Door mijn werk bij het NMF heb ik al heel wat podia be- zocht in mijn leven. Podia in allerlei soorten en maten. Po- dia met een akoestiek zo mooi om helemaal wild van te worden of zo droog om niet over naar huis te willen schrij- ven. Maar of de akoestiek nu goed of slecht is of de stoe- len wel of niet lekker zitten of de koffie in de pauze wel of niet te drinken is... Het zijn allemaal maar luttele randvoor- waarden die marginaal meespelen in de keuze voor mijn favoriete podium. Veel belangrijker vind ik de sfeer bij een concert. Op num- mer twee staan voor mij dan ook de NMF Presentatiecon- certen die het NMF de laatste paar jaar op de kleinere po- dia organiseert. De toegewijde enthousiaste mensen uit het publiek de goede musici de prachtige instrumenten een drankje en hapje na afloop het zijn geweldige concer- ten waarbij de sfeer op zn best is. Maar met stip op n komt voor mij het podium bij men- sen thuis. Daar waar ik vaak getuige ben van een intiem concert met musici van het NMF ter gelegenheid van een verjaardag een huwelijk of een bijzonder jubileum. Op de meest uiteenlopende locaties door het hele land. Alle randvoorwaarden voor een goed concert lijken te komen vervallen. De akoestiek kan slecht zijn. Of de musici nog in hun groeifase... Maar de gasten krijgen een intiem pri- v-concert vaak onverwachts en zitten soms zo dichtbij dat ze de musici kunnen aanraken. Ze kunnen de musici horen ademen. Hun hart bijna horen kloppen. En de sfeer is altijd uitzonderlijk goed. En daarom is mijn favoriete po- dium een podium bij mensen thuis. Meer informatie over privconcerten op pagina 95 Een podium bij mensen thuis MANONVEENENDAAL marketingenfondsenwerving