Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Je best doen daar gaat het om Ondanks dat hij dus vaak en veel op podia staat is hij toch nooit helemaal gerust op zijn optreden. Het kan wel eens fout gaan met de zaal waar je voor staat. Afgelopen zaterdag ben ik nog haast in de hel be- land.Want als de mensen niet goed reage- ren dan ga je bijna dood. Maar gelukkig loopt het 99 van de 100 keer als een trein. Tegelijkertijd is het zo dat n slechte pre- sentatie me weer een hoop kost om dat te overwinnen. Hoewel als er tijdens een presentatie iets mis gaat vinden de men- sen het vaak helemaal niet erg maar juist grappig.Dan kom je dichter bij de mensen te staan. Cees kan zich kortom al lang een door gewinterde podiumgast noemen. Iemand die zich heel goed realiseert wat het voor musici moet betekenen om op een podi- um te staan. Hij ziet ook duidelijke parallel- len in datgene wat hij belangrijk vindt en wat er in de muziek belangrijk is. Dat zijn vooral kwaliteit en schoonheid. En daar- naast hoef je niet de beste te zijn maar moet je wel vreselijk je best doen. Dat is meer dan wat dan ook belangrijk vol- gens hem. En er is ook een overeenkomst tussen Cees en het NMF want het mooie van het NMF is vindt hij dat instrumenten doorgegeven worden aan een volgende generatie en dat is precies wat hij doet met zijn recepten die hij in boeken le- zingen en workshops bekend maakt aan iedereen die daarin genteresseerd is. Ge- heimen heeft Cees niet.Hij geeft graag zijn kennis door. Cees Holtkamp is een zeer bevlogen mens. En iemand die een enorme ontwik- keling heeft doorgemaakt. Vroeger durf- de ik niet eens iemand een hand te geven of aan te kijken. Nu gaat er geen week voorbij of hij staat ergens op een podium. Dat kost hem veel tijd maar hij geniet er volop van. Ondanks dat blijft hij enorm bescheiden over zijn verdiensten en kwa- liteiten. Het kan altijd beter zegt hij je mag eigenlijk nooit tevreden zijn. Het laatste waar Cees op uit is is roem en be- kendheid.Groot was zijn pret daarom toen hij ooit in een winkel in de Kalverstraat zijn naam noemde en als reactie kreeg Holt- kampeeehhhbent u misschien een broer van de pianostemmer 14 NMF MAGAZINE 2016 RONALDHOEBEN