Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Besturen is mijn hobby cees holtkamp De Banketbakker van tarte tatin tot garnalenkroket de kookboekhandel ceesholtkamp DeBanketbakker tot garnalenkroket de kookboekhandel Patissier op het podium 6 12 INTERVIEW MET ELS SWAAB VOORZITTER NMF INTERVIEW MET CEES HOLTKAMP De klank van een boterbloem INTERVIEW MET ANNEKE TEULINGS DONATEUR NMF Goed luisteren INTERVIEW MET BERT VAN DER WOLF EN CEES MULDER MUSICI IN BEELD Harriet Krijgh 9 Pia Eva Greiner 10 Sarah Kapustin 40 Daniel Rowland 42 Anton Spronk 71 Dana Zemtsov 72 Sabine Poiesz 96 24 Het jaar 2015 was qua inkomsten het bes- te jaar in de geschiedenis van het NMF. De totale inkomsten bedroegen bijna 18 miljoen een stijging van bijna 10 ten op- zichte van het jaar 2008 dat tot nu toe het beste jaar ooit was. Het NMF ontvangt al jaren geen overheidssubsidie meer al was dat in 2008 nog wel het geval. Dat maakt de stijging van dit jaar des te opvallender. Ruim 11 van alle inkomsten werd opge- bracht door de musici van het NMF zelf zij betalen een bescheiden vergoeding voor de bruikleen van hun instrument. De overige 89 komt voor het overgrote deel 81 voor rekening van giften en schen- kingen van particulieren en particuliere stichtingen de rest is afkomstig van ver- mogensfondsen 8. De hoge inkomsten in 2015 werden voor- namelijk veroorzaakt door een zeer grote schenking van een particuliere stichting door het opnieuw stijgende aantal dona- teurs en door een aantal schenkingen le- gaten en erfenissen. Het NMF heeft geen winstoogmerk maar wenst zoveel mogelijk gelden te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Het hoge resultaat van 2015 ruim 700.000 wordt veroorzaakt doordat wel geoor- merkte gelden voor de aanschaf van in- strumenten al zijn toegezegd maar deze grotendeels nog niet uitgegeven zijn. Dat komt omdat de selectie en aanschaf van goede instrumenten vaak veel tijd kost omdat dat uiteraard zorgvuldig dient te gebeuren. Een hoog positief resultaat in 2015 betekent daarom een hoog negatief resultaat in 2016 omdat de gereserveerde gelden naar verwachting zullen worden uitgegeven aan instrumenten. De definitieve cijfers over 2015 vindt u in de jaarrekeningdie in mei 2016 verschijnt. U kunt deze downloaden via onze website of een gedrukt exemplaar bij ons aanvra- gen. IN EEN NOTENDOP2015 Voorlopige cijfers over 2015 Staat van baten en lasten x 1.000 2015 2014 ______________________________________ ______________________________________ Baten eigen fondsenwerving 1.575 1.063 Overige baten 206 192 1.781 1.255 Besteed aan doelstelling 667 832 Besteed aan werving baten 213 108 Besteed aan beheer en administratie 190 183 1.070 1.123 Resultaat 711 132 ______________________________________ ______________________________________ 97 20