Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
voor opmerkingen dat er iets niet goed zou zijn of zijn klanten de prijs van de pro- ducten te hoog zouden vinden. Maar na zijn pensionering in 2002 veranderde dat. Sindsdien is hij heel bekend met het fenomeen podium sterker nog hij kan inmiddels een echt podiumdier genoemd worden die zijn hand bijna nergens meer voor omdraait.Verantwoordelijk voor deze ommezwaai was de uitnodiging kort na zijn pensionering om een workshop te houden voor een klein gezelschap. Cees wilde geen nee zeggen tegen de vriend die hem dit vroeg en sprong in het diepe. Die eerste keer viel niet mee. In zijn eigen woorden je twijfelt zo aan jezelf je bent nerveus je wilt te veel doen. Ik overdreef. Het mocht koste wat kost niet tegenvallen. Het publiek vond het blijkbaar wel een succes want het was het begin van een lange reeks optredens. Langzamerhand overwin je je podium angst zegt Cees. Na de workshops kwam al snel FoodTube het videokanaal voor al- les wat met lekker eten te maken heeft. De filmpjes die daarop te zien zijn met Cees en zijn kleindochter Stella die wellicht in de voetsporen van haar opa en ouders gaat treden gaan over het bereiden van heer- lijkheden als Utrechtse sprits oliebollen Tarte Tatin boterkoek en amandelpudding. Daarna kwamen de lezingen. Zijn interes- se in architectuur en zijn grote liefde voor Amsterdam deden hem besluiten gids te worden en op die manier anderen te laten delen in de schoonheid van de stad. En Cees ging boeken schrijvenwaaronder het succesnummer De Banketbakker en De kleine Banketbakker voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat leidde weer tot talloze interviews en boekpresentaties waarvoor Cees het podium op moest. 13 NMF MAGAZINE 2016 RONALDHOEBEN