Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
We gaan veel naar toneel en komen met enige regelmaat in de concertzaal. Ing mijn vrouw is degene in huis die muziek opzeten dat kan van alles zijnmaar ik ben wel klassiek georinteerd. Zingt u dan mee onder de afwas O nee Op school vroeger hadden we zangles en nog voor- dat de les begon moesten er een aantal leerlingen op de gang omdat ze vals zon- gen ik ook... dus ik durf niet te zingen. Niet zo goed piano kunnen spelen niet zo goed kunnen zingen en dus voorzitter van het bestuur van het NMF en werkzaam in zoveel andere culturele organisaties wat zouden de geleerden hiervan zeggen Haha het is fantastisch om op een andere manier dan uitvoerend met muziek bezig te kunnen zijnik geniet er iedere dag van. Els Swaab werkt achter de schermen. Ze schept de voorwaarden voor mensen die het podium betreden. Zelf zou ik niet zo gauw op een podium gaan staan. Ik be- wonder mensen zeer die het lef hebben omdatweltedoen.Mensendiezichkwets- baar opstellen en proberen de ander mee te krijgen in waar ze aan hebben gewerkt. Het podium is er voor de kunsten voor mensen die een bijzonder verhaal heb- ben die iets voor het voetlicht willen bren- gen. Dat is in mijn positie niet aan de orde. Ik werk het liefste op de achtergrond ik wil wel meerwaarde hebben maar dan in het bestuurlijke en organisatorische. Eigenlijk heel saai maar ik vind het leuk. Ik ben best weleens jaloers op creatievelingen die an- deren kunnen ontroeren met hun kunst maar als ik opnieuw een beroep mag kie- zen dan zou dat toch niet in de creatieve richting zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik daar talentvol genoeg voor ben. Je moet extreem goed zijn. Vele uren stude- ren als musicus zou ik niet kunnen opbren- gen. Ik ben een ongeduldig mens in veel opzichten. Als je een instrument bespeelt creer je een bepaalde rust voor jezelf alleen al doordat je zoveel en lang moet studeren. Dat geduld heb ik niet. Zelfreflectie daar vraag je me wat dat is een heel ding. Niet zeuren daar hou ik wel van. Het tempo waarin ik gewend ben te werken en te denken wordt niet altijd ge- waardeerd. Je bent wie je bent en dat is ook goed. Maar ik ben me ervan bewust dat ik soms snel en daarmee ook weleens slordig ben en dan roep ik mezelf een halt toe even pas op de plaats niet doorden- deren. Ik geloof dat men mij soms afstan- delijk vindt terwijl ik zelf het gevoel heb dat dat helemaal niet zo is. Ik voel me be- trokken bij mijn omgeving de dierbaren om me heen. Ik ben sinds tien jaar met Ing en die heeft een heel gezin meegenomen. Dat was gek voor mij ik had zelf geen kin- deren. En nu heb ik opeens kleinkinderen een heel mooie ontwikkeling in mijn leven waar ik enorm gelukkig mee ben. Mijn hobby is het besturen anders zou ik het niet doen. Ik ben zo blij met wat ik nu allemaal mag doen dat ik soms weleens denk o jee wat moet ik als ooit een keer de functies waarin ik werkzaam ben weg- vallen Die gedachte kan me aanvliegen. En al die boeken die hier liggen Je kunt niet de hele dag lezen. Ik lees romans maar ik neig steeds meer naar biografien en dat heeft ook met dat geduld te maken. Een roman van zeshonderd bladzijden is me te dik. Op een gegeven moment moet het klaar zijn. Een biografie kun je wegleg- genennaeentijdweereensoppakken.Af- gelopen zomer in ons huis in Bergen heb ik met plezier Een schitterend vergeten le- ven over celliste Frieda Belinfante gelezen en ook Diaghilev van Sjeng Scheijen. Naar een onbewoond eiland zouden er een paar boeken meegaan maar niet te veel want na een week zou ik weer terug naar huis willen. In de stad gebeurt het. Ik ben verknocht aan Amsterdam de drukte de gezelligheid. Ik kan me al die toeristen wel voorstellen Amsterdam is heerlijk. 8 NMF MAGAZINE 2016 Els Swaab in gesprek met Diederik Baron van Wassenaer op het afscheid van Wim Dik in het Spoorwegmuseum 3 juni 2015. MARKKUIPERS