Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
TEKST FREDERIKE BERNTSEN Even voorstellen Els Swaab de nieuwe bestuursvoorzitter van het Nationaal Mu- ziekinstrumenten Fonds. De Amsterdamse volgt Wim Dik op die in 2015 na veertien jaar afscheid nam. Het feest voor Wim in het Spoorwegmuseum in Utrecht was fan- tastisch. En al die talentvolle jonge musici die optraden ik heb ademloos geluisterd en mijn ogen uitgekeken. Een lichte ruime woning in Amster- dam-Zuid. Op tafel liggen stapeltjes boe- ken in de keuken hangen kindertekenin- gen rust en orde op maandagmiddag. Juriste Els Swaab 69 heeft sinds een paar jaar geen kantoor meer maar werkt thuis en dat bevalt prima. Eigen tijd indelen de weekenden vrijhouden. Als advocaat werk je zes zeven dagen in de week maar nu probeer ik echt twee dagen vrij te zijn.Soms lastigwant ik hou van mijn werk het is mijn hobby altijd al geweest. Ik ben een beetje een workaholic. We hebben net een hoop drukte achter de rug die niet met werk te maken heeft. We zijn met de kinderen en kleinkinderen naar Euro Dis- ney geweest en het was geweldig. Ik zag er vreselijk tegen op maar de kinderen vonden het zo fantastisch dat ik helemaal om was. De waslijst aan bestuursfuncties com mercieel en cultureel van Swaab is indrukwekkend. Zo is ze onder meer voorzitter van het bestuur van het Oerol Festival en maakt ze vele theatergroepen van dichtbij mee. Vrije weekenden kun je je nauwelijks voorstellen. Toch is er een goede balans als ik ergens voor gebeld word kijk ik eerst of er een andere functie binnenkort ophoudt het een maakt plaats voor het ander. Swaab was voorzitter van de Raad voor Cultuur en had te maken met de ontwik- kelingen binnen het stormachtige tijd- perk-Halbe Zijlstra. Ze was de motor ach- ter de militaire operatie waar een gedegen advies uitrolde voor de staatssecretaris. Dat hij vervolgens zijn eigen gang ging en zonder blikken of blozen onze aanbe- velingen naast zich neerlegde en het mes bovenmatig in de subsidies zette heeft me doen besluiten die functie neer te leg- gen. Als adviesorgaan moet je wel serieus genomen worden. Er werd en wordt met zo weinig middelen gewerkt in de podi- umkunsten en veel is liefdewerk oud pa- pier. Eigenlijk schandalig in zon rijk land als Nederland. Grote organisaties vinden wel sponsors maar de kleine nieuwe de niches nauwelijks. En dat zijn de bouwers aan de toekomst. Bouwers die mede dankzij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds NMF het po- dium kunnen betreden. Het NMF is nieuw voor me ik heb niet eerder met het fonds te maken gehad. Een prachtige organisa- tie die loopt als een smooth rijdende trein Marcel Schopman directeur red. heeft alles prima in de hand. Maar toch ge- smeerd of niet het zal een jaar duren eer ik helemaal ingewerkt ben. In een organi- satie moet je groeien. Wat voor soort voorzitter bent u Ik streef naar consensus en vind het belangrijk om in een prettig team te werken.Dat is essen- tieel. Als dat er niet is begin ik er niet aan. Stemmen vind ik uit den boze. Ik ben vrij pragmatisch heb geen geduld voor lange vergaderingen. Wanneer er besluiten ge- nomen moeten worden doe ik vaak even een belrondje om te polsen hoe zit jij erin Je vindt altijd wel een oplossing.Mijn mening als voorzitter schuif ik waar nodig opzij. Een besluit waar ik het persoonlijk Mijn hobby is besturen Els Swaab 6