Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het NMF is een particuliere stichting die afhankelijk is van de steun van particulie- ren en fondsen. Van mensen die jong muzikaal talent en muziek een warm hart toedragen en dit graag willen stimuleren. Bijvoorbeeld door geld of een instrument te doneren of door samen een privcon- cert te organiseren. Er zijn allerlei financi- le instrumenten denkbaar. Als donateur kunt u uw geld helaas maar n keer uitgeven. Dus waarom dan aan het Muziekinstrumenten Fonds Wat on- derscheidt deze stichting van al die ande- re goede doelen Dat antwoord is helder bij het NMF krijgt u er iets tastbaars voor terug. U draagt bij aan een prachtige waar- devolle collectie muziekinstrumenten. Mu- ziekinstrumenten die bespeeld worden en waarvan u dus zelf kunt genieten door de concerten van het NMF te bezoeken. Donaties Vindt u het belangrijk dat muzikaal talent zich optimaal kan ontplooien Dan is het NMF d stichting om te steunen. Het NMF is volledig afhankelijk van de steun van derden dus iedere donatie is van harte welkom. U kunt zelf kiezen of u liever een- malig of op regelmatige basis een geldbe- drag schenkt. Zie hiervoor het aangehech- te formulier voorin dit magazine Belastingvoordeel Klinkt voordelig schenken u als muziek in de oren Dan kunt u uw schenking ook in een akte laten vastleggen. Hierdoor wordt uw donatie aftrekbaar bij de Belasting- dienst. Enige voorwaarde hierbij is dat u afspreekt om minimaal voor een periode van vijf jaar een vast bedrag te doneren. Uw voordeel kan afhankelijk van uw bruto inkomen wel oplopen tot 65. Dit houdt in dat uw schenking van bijvoorbeeld 200 u netto slechts 70 kost. Ongebruikte instrumenten Dat een Stradivarius veel geld kost is alge- meen bekend. Maar minder mensen be- seffen zich dat heel veel violenvleugels en andere muziekinstrumenten zo kostbaar zijn dat weinig musici zich er n kunnen veroorloven. Daardoor wordt het hen on- mogelijk gemaakt te spelen op een instru- ment dat bij hen past en waarmee ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het NMF geeft daarom muziekinstrumen- ten in bruikleen. Soms uit de eigen collec- tiesoms via particuliere eigenaren.Heeft u thuis een onbespeeld instrument liggen Laat hem weer klinken Leen of doneer uw instrument aan het NMF en steun muzikaal talent. Privconcert Doneren hoeft echt niet saai te zijn zeker niet bij het NMF. U kunt namelijk ook een privconcertlatenorganiseren.Inoverleg met het NMF kiest u een locatie soort mu- ziek en de musici. U betaalt een beschei- den bijdrage per musicus plus een opslag voor het NMF om de kosten te dekken. In ruil waarvoor het NMF promotie mag ma- ken bij uw gasten. En in het mooiste geval wilt u misschien zelfs uw gasten wel vragen om een bijdrage voor het NMF Nalatenschap Wilt u het NMF blijvend steunen Ook na uw overlijden kunt u nog veel goeds doen. Dat kan in de vorm van een nalatenschap of een legaat dat u aan het NMF geeft en vastlegt in een testament. Zo leeft uw lief- de voor muziek immer voort. Of maak uw donatie over op NL58 ABNA 0555 028 666 MEER INFORMATIE Voor meer informatie over schenken aan het NMF of het organiseren van een priv concert neemt u contact op met Manon Veenendaal 020 622 1255 of veenendaalmuziekinstrumentenfonds.nl Dank u wel 95 Help talent aan een instrument STEUN HET NMF Het NMF steunen Gebruik de antwoordkaart voorin dit magazine