Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Kijkcijferprins Natuurlijk hebben we de ambitie om ook jongere kijkers te trekken. Wat dat betreft beviel het eerste optreden van strijkers ensemble Fuse zo goed dat we zeiden willen jullie niet vaker komen Ze hebben een presentatie die past bij Podium Witte- man jeugd elan nieuwe wegen impro- visatie. Dat geldt ook voor onze vaste pi- anist Mike Bodd. En al vroeg boden we een podium aan de jonge trendwatcher Floris Kortie. Die weet als geen ander wat er speelt tussen jeugd en klassieke muziek. In Hilversum is jeugd trouwens een relatief begrip. Bij NPO 3 de jongerenzender ligt de gemiddelde kijkersleeftijd natuurlijk het laagst. NPO 1 richt zich op het grote publiek automatisch kijkt daar ook een deel van de jongeren naar. Podium Witte- man zit op NPO 2 de zender voor de ho- ger opgeleide cultureel genteresseerde kijker. Die is doorgaans wat ouder en dat weerspiegelt zich in het studiopubliek dat bij ons aanschuift. Ook als ik bij klassieke concerten om me heen kijk zie ik nu een- maal veel leeftijdsgenoten. Dat we de ge- middelde kijkersleeftijd niet stevig omlaag krijgen beschouw ik niet als ons falen we doen er echt alles aan. Eind 2015 trokken we per aflevering zon 250.000 kijkers. Als dat er over pakweg een jaar 300.000 zijn ben ik tevreden. Bij de NTR werkt een kijkcijferprins die pre- cies weet wanneer mensen afhaken. Hij had een paar goede tips. Tussen een ge- sprek en een optreden geen instrumenten laten stemmen bijvoorbeeld. Verder mag ik het applaus niet te lang laten duren dan zappen kijkers weg. Dat blijft lastig want die musici denken natuurlijk fijn applaus Na de zomer door Van onze kijkers krijgen we bijna geen ne- gatieve kritiek. Dat vinden ze in Hilversum hoogst opmerkelijk want klassieke lief hebbers staan erom bekend dat ze het je inpeperen als je de naam van een compo- nist verkeerd uitspreekt. Kennelijk maken we weinig fouten en daar werken we met de redactie hard aan. Elke tekst wordt ge- checkt of hij nu van mij komt of van een ander. Vergeleken met andere programmas die ik heb gepresenteerd krijg ik buiten proportioneel veel enthousiaste reacties. Mensen die Pauw en Witteman maar zo-zo vonden schrijven nu wat een bevrijding moet dit voor je zijn haha Maar ik blijf me bewust van mijn bescheiden plaats. Ik ben opgegroeid in een familie met broers en neven zoals de componist Louis Andries- sen die veel meer van muziek weten dan ik. Bovendien heb ik geen antenne voor opera hoe vaak ik het ook heb gepro- beerd. De meeste muzikanten die we uitnodigen offeren er hun zondag voor op desnoods reizen ze aan vanuit het buitenland. Ik zou dat niet snel doen maar het tekent de passie waarmee klassieke musici werken. Ik beschouw het als een compliment dat veel vakmensen blij zijn met het program- ma. Podium Witteman staat en ik moet me wel erg vergissen als we na de zomer niet doorgaan. Paul Witteman 69 Paul Witteman werd geboren in Haarlem en groeide op in Bloemendaal. Zijn vader de KVP-prominent Piet Witteman was in 1947-48 minister van Binnenlandse Zaken. Zijn moe- der speelde piano en was een zus van de componist Hendrik Andriessen. Na afgebroken studies piano en politicologie koos Paul Witteman voor de journalistiek. Hij werkte voor de VARA-radio en maakte in 1980 zijn televisiedebuut. In 1998 won hij de Zilveren Nipkow- schijf en werd in 2001 uitgeroepen tot beste mannelijke tv-persoonlijkheid. Hij presen- teerde programmas als Het Lagerhuis en Pauw en Witteman. In de Volkskrant publiceerde Witteman veelgelezen columns over klassieke muziek die hij in drie boeken bundelde. In 2006 schreef hij het Boekenweekessay Erfstukken waarin hij op zoek ging naar het geheim van muzikaliteit. Voor NPO Radio 4 presenteerde Paul Witteman het programma Pianisten- uur. Sinds de eerste aflevering in januari 2015 is hij de anchorman van Podium Witteman een wekelijks tv-programma over klassieke muziek. Daarin ontvangt hij geregeld musici die spelen op instrumenten van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds zoals het strijkers ensemble Fuse zie foto. 4 NMF MAGAZINE 2016