Het is natuurlijk vaker zo dat er minder bekende kanten zijn aan een persoon of een organisatie. Neem bijvoorbeeld de Vereniging Natuurmonumenten. Deze club van meer dan 730.000 leden heeft als doel het zorgen voor natuur in Nederland.Tot zover niets nieuws. Maar veel minder bekend is het feit dat Natuurmonumenten ook historischegebouwenbeschermt:sterkernog,Natuurmonumenten is een van de grootste particuliere monumenteneigenaren van Nederland. Zij bezitten kastelen, boerderijen, landhuizen, molens, forten en nog veel meer. Als u het NMF al langer volgt, zult u waarschijnlijk begrijpen waarom ik dit aan u vertel. Want het NMF heeft in de afgelopen jaren al twee keer eerder met organisaties samengewerkt die cultureel erfgoed beschermen. In de panden van Vereniging Hendrick de Keyser en Bond Heemschut werden tientallen concerten door het NMF georganiseerd. Nu is het de beurt aan Natuurmonumenten om als partner van het NMF te fungeren. Wij beschermen cultureel erfgoed door een collectie hoogwaardige muziekinstrumenten te beheren. Natuurmonumenten beheert 2.600 bouwwerken in Nederland. Samen gaan wij dit najaar voor u (en voor onze musici) tientallen concerten organiseren, op 35 bijzondere locaties. À propos, ook het NMF en Natuurmonumenten hebben, net als Händel, iets met dieren. Want u kunt, in het kader van onze samenwerking, concerten bijwonen in een boerenschuur, in een schaapskooi en in een koeienstal. Met tijdens dat laatste concert, geloof het of niet, onze cellist Pieter de Koe…! U bent van harte welkom bij het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten! Hartelijk groetend, Marcel Schopman directeur / bestuurder © Feiko Koster