Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24Er zijn mensen die symbool staan voor een bepaald bedrijf of instelling. Dieeenboegbeeldzijngeworden.BijhetNationaalMuziekinstrumenten Fonds is dat Theo Olof. Theo, één van de beroemdste Nederlandse violisten van de vorige eeuw, was in 1988 één van de oprichters van het NMF. Maar naast Theo waren er ook anderen die een grote rol gespeeld hebben bij het NMF. Die minder bekend zijn bij het publiek, maar evenveel betekend hebben voor het Fonds. Dat geldt zeker voor Cyril van Lennep. CyrilstondaandewiegvanhetNMF.HijwaseralheelsnelbijtoenPieter Moerenhout in 1988 de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds oprichtte.Naast voorzitterTheo Olof werd Cyril de eerste vicevoorzitter. Toen hij jaren later het bestuur moest verlaten (noodgedwongen, want zijn termijnen zaten er op), wilde het NMF Cyril niet kwijt en Cyril het NMF niet! Vliegensvlug werd hem daarom het lidmaatschap van de Instrumentencommissie aangeboden, een commissie die in sommige opzichten nog belangrijker voor het NMF is dan het bestuur. Nadat Cyril daar jarenlang zijn tijd en energie aan gegeven had, bereikte hij ook in deze groep zijn maximale zittingsduur. L’histoire se répète! Nog voordat hij als lid van deze commissie zijn laatste stap over de drempel van het NMF kantoor had gezet, werd hem de vraag gesteld of hij lid wilde worden van de Raad van Advies. Gelukkig voor het NMF stemde Cyril daar opnieuw mee in. Bijkomend voordeel van het lidmaatschap van deze Raad was het feit dat dit niet aan termijnen gebonden was en hij dus tot het einde van zijn leven verbonden zou kunnen blijven aan het NMF. En zo geschiedde. Waarmee Cyril zich dus vanaf de oprichting tot nu actief heeft bemoeid met het NMF. Achtentwintig jaar lang. Want het NMF was hem dierbaar, net zoals Cyril dierbaar was voor de mensen bij het NMF. De verdiensten van een persoon voor een instelling zijn echter niet alleen af te lezen aan het aantal jaren die besteed zijn. Het gaat ook en vooral op de manier waarop iemand zich inzet. Om hoe hij het doet. Om wat voor mens die persoon eigenlijk is. Essentieel voor Cyril en zijn relatie met het NMF was uiteraard het feit dat Cyril dol was op muziek. Hij speelde zelf op zijn prachtige Bechstein vleugel en hij luisterde graag naar anderen die muziek maakten, live in de concertzaal. Het jaarlijkse Presentatieconcert van het NMF sloeg hij onder geen beding over. Zelfs vorig najaar, toen het concertbezoek In memoriam Cyril van Lennep © Privécollectie