Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24Geachte leden van de commissie van het NMF, Zo’n 10 jaar geleden kreeg ik de prachtige Widhalm in handen. Ik weet nog goed dat de vorige bespeelster een ander instrument wilde uitzoeken. Het geluk was daar dat ik de viool mocht komen uitproberen. Waar het voor de eerdere bruiklener niet het ideale instrument is gebleken,washetvoormijinhetbeginooknietmakkelijk.Ikhebredelijk hard moeten werken mij de viool eigen te maken; de eerste weken waren een soort gevecht om mijn handdruk en klankverbeelding te verwezenlijken op dit instrument, dat naar mijn mening een zeer eigen karakter bezit. Maar na vele uren kreeg ik iets terug van het instrument. Niet alleen van het instrument, maar ook binnen de muziek. Het voelde alsof ik eindelijk mijn eigen stem had gevonden. De viool is ook mijn stem: het is de poort van mijn ziel naar de buitenwereld. Ook is het als een soort leraar voor mij, zeer veeleisend en altijd kritisch op mijn spel. In de tien jaar dat ik op de Widhalm speel, heb ik vele stappen gemaakt. Ik heb concoursen gewonnen en op vele podia gespeeld. Verschillende conservatoria en docenten bewandeld tot op de dag van vandaag.Ik heb mij verschillende stijlen muziek eigen kunnen maken en een groot vocabulaire op kunnen bouwen. Mijn keuzes zijn misschien wat onorthodox geweest, maar ze hebben mij de artistiekevrijheidvergaarddieiknuheb.Indeze(moeilijke)tijdenbinnen demuziekcultuurinNederland,isdatmisschiendebestekeuzegeweest in mijn leven. De begaande paden zijn immers overvol en mijn drang om te kunnen creëren en niet alleen reproduceren was daar de leidraad voor. Ik ben nooit opgehouden met studeren en leren bij de meesters in het vak. Na een jaar jazzstudie in Amsterdam bij Jeffrey Bruinsma ben ik weer teruggegaan naar de klassieke muziek. Ik heb technieklessen genomen van Benzion Shamir en nu heb ik traditionele volksmuziek- en improvisatielesvande(blinde)violistTchaLimberger,dietotdeabsolute wereldtop behoort binnen de volksmuziek.Limberger heeft gezegd dat mijn toon en spel hem zeer aanspreken en dat hij een eigen stem in mij hoort.Ook zijn we niet alleen leerling en docent van elkaar,maar we zijn Verzoek tot verlenging “De viool is mijn stem” NMF-musicikrijgeneeninstrumentdoorgaansvoorzesjaarinbruikleen.Nadieperiodekunnenmusicieenaanvraagindienenvoorverlenging van telkens vijf jaar. Het geeft het NMF de kans om de criteria opnieuw te toetsen en het geeft de musicus de kans opnieuw na te denken of hij/zij de relatie met het instrument wil voortzetten. Regelmatig krijgen wij dus verlengingsaanvragen binnen. Vaak zijn dit bevlogen verhalen die te mooi zijn om in archieven te houden.