Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
de baanbrekende innovaties die Salvi heeft doorgevoerd. Ook al zitten we allemaal nog in de fase van verkennen en onderzoeken vertrekken Remy en ik aan het eind van de dag in de overtuiging dat Salvi de ideale partner is om dit gedurfde project mee aan te gaan. Remy van Kesteren lanceerde vier jaar geleden het plan om een grotere harp te laten bouwen en vond uiteindelijk gehoor bij het gerenommeerde Italiaanse familiebedrijf Salvi. Zij zijn bereid het traject in te gaan dat ongeveer twee jaar in beslag zal nemen en waarvan ze ook de ontwikkelkosten zullen dragen. Over ongeveer een jaar zullen de eerste prototypes klaar zijn. Als de bouw van de Giant Harp technisch mogelijk blijkt zal naar verwachting in 2017 het definitieve kostbare instrument klaar zijn. Remy zal niet zelf in staat zijn om dat instrument aan te kopen en heeft daarom bij het NMF een aanvraag ingediend in de hoop dat wij de definitieve harp kunnen aankopenwaarna Remy hem in bruikleen zou krijgen. Het NMF staat hiervoor open en zal het traject op de voet volgen en daarvan tussentijds verslag doen. Wordt vervolgd MarcoBorggreve