Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Steun en toeverlaat De viool waar Amarins Wierdsma sinds 2011 op speelt een viool gebouwd in Milaan in 1755 door Carlo Ferdinando Landolfi is een geschenkvanElskatHoen.Zenamditbesluittoendediagnosewerd gesteld dat ze nog slechts enkele maanden te leven zou hebben. Ze wilde de zekerheid hebben dat de viool die oorspronkelijk aan haar moeder toebehoorde goed terecht zou komen. En daarbij had ze het NMF als bestemming gekozen. DebroervanElskaDavidtHoendiezichnogsteedszeerbetrokken toont bij de viool en het NMF kan zich nog levendig herinneren wat de viool voor zijn moeder en zijn zus betekende. Elskas peuterjaren speelden zich af in een Japans interneringskamp. Haar moeder had naast de tweejarige Elska alleen een boek en de viool mee kunnen nemen de bezittingen die haar het meest dierbaar waren. De moeder heeft de viool tijdens de jaren in het kamp altijd bespeeld. Onder de onvoorstelbare omstandigheden was de Carlo Landolfi haar steun en toeverlaat geweest. Iedereen zal zich kunnen indenken dat dit instrument een cruciale rol heeft gespeeld in het leven van Elskas moeder en daardoor ook van grote waarde is geweest voor Elska zelf. Solo-cellisten Michael Mller die in Brahms strijksextet de eerste cellist was bespeelt een cello gebouwd door Gennaro Gagliano in Napels 1734. Het NMF kon deze bijzondere cello drie jaar na de oprichting aankopen uit de collectie Rntgen. De cello was sinds 1914 in bezit geweest van de familie Rntgen en werd bespeeld door Engelbert Rntgen solo-cellist van de Metropolitan Opera Orchestra in New York en later door diens halfbroer Edvard Rntgen plaatsvervangend solo-cellist van het Residentie Orkest. Het instrument werd in 1992 door het NMF in bruikleen gegeven aan Cecilia van Hoof tevens plaatsvervangend solo-celliste van het Residentie Orkest. Sinds 2000 is de cello in handen van Michal Mller.Hij is op zijn beurt solo-cellist van de Radio Kamer Philharmonie en was lid van het vermaarde Prknyi Quartet. Zo is de Gagliano van twee solo-cellisten van de familie Rntgen naar twee solo-cellisten van het NMF gegaan. Kleinzoon van de beroemde componist pianist dirigent pedagoog en concertorganisator Julius Rntgen sr. 1855-1932 en zoon van de cellist Edvard Rntgen is Julius jr. een goede NMF-vriend en vaste gast van de Presentatieconcerten. Om de Gagliano-cello dit jaar van zo dichtbij weer te mogen horen was voor hem een ontroerend moment. Presentatieconcerten 2015 Verhalen achter de instrumenten