Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
DOORMANONVEENENDAALOoitwonHenkSlijderinkeenNMF-cadeauconcertdoordathijopeenpaareuronadetotaalprijsvaneenaantalinstrumentenophetpodiumbijeenNMF-concertjuistwistteschatten.Eenpaarmaandenlaterwashijbijonstegastmeteentwintigtalgastenomzijncadeauconcertteverzilveren.NietlangdaarnanamhijplaatsindedenktankensindsdienstaathijhetNMFbijmetallerleizaken.HenkisinmiddelsbijnakindaanhuisenkomtookgraaggewoonevenlangsbijhetNMFvooreenkopkofemeteenvanzijnkleinkinderen.Henkisvanhuisuitorganisatieadviseurenzijnwerkterreinligtvoornamelijkindenon-proftsectorgezondheidszorguniversiteitenenhogescholenlagereoverheden.Hijisdaarinnogsteedsactiemaarhijiswelbezigzijncarrirenaruimdertigjaaratebouwen.Alserventluisteraarenconcertbezoekerheetklassiekemuziekzijngrootstebelangstelling.Zelspeelthijklavecimbel.HenkweetduswaaroverhijpraatenwehebbenmethetNMFdanookveelsteunaanhemZelzegthijoverhetNMFHetNMFiseenclubdiemijnwarmebelangstellingensympathieheet.IkvindhetleukdeeluittemakenvandedenktankenhoopnoggeruimetijdeenactievebijdrageaanhetNMFtemogenleveren.HenkSlijderinkFerventluisteraarenconcertbezoekerDedonateursdenktank.DenkmetonsmeeInonsvorigejubileumjaar2008heethetNMFeendonateursdenktankopgericht.DeledenvandedenktankkomensindsdienregelmatigbijeenopdeSintAnnenstraatenadviserenhetNMFoverbeleiduitstralingcommunicatieenanderezakendiespelenonderdedonateurs.Erzijnenkeleplekkenbeschikbaar.WellichtheetuinteresseomdedenktanktekomenversterkenmetideeneenkritischeblikencreatievegeestMailtualstublietuwmotivatieuwachtergrondeneenpasotonaarveenendaalmuziekinstrumentenonds.nlBellenkanuiteraardookVraagnaarManonVeenendaal.otosMarcelSchopmanHenkSlijderinkrechts