Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
HetNMFwordtditjubileumjaaraanhoudendgefeliciteerdmetzijn25-jarigbestaan.IntussenzijnvelemusicimeteenNMF-instrumentindeprijzengevallenbijnationaleeninternationaleconcoursen.DaaromnuaanondermeerdezetalentenonzehartelijkefelicitatiesMayteLevenbach11vioolPrinsesChristinaConcoursJunior13ebruari1eprijscat.9-11jaar.Hetwinnendelmpjewww.juniorconcours.nllmpjemayte-levenbachNoaWildschut12vioolConcertgebouwYoungTalentAward2013eengezamenlijkinitiatievanhetConcertgebouwenDeutscheBank.Noawaso.a.tegastbijDeWereldDraaitDoor.HawijchElders14vioolPrinsesChristinaConcours13april2eprijscategorie12-14jaar.ShinSihan18vioolOskarBackConcours13april2eprijsendeNTRPublieksprijs.Voorzijngedistingeerdespelmetfairenvirtuositeit.AmarinsWierdsma21vioolOskarBackConcours13april3eprijs.Voorhaartemperamentvollespelengrotepodiumpersoonlijkheid.CoralineGroen17vioolDavinavanWelyConcours13april2eprijs.DejurywasonderdeindrukvandeconcentratieenrustinhetvioolspelvanCoralineGroen.Eentalentvollevioliste.DudokKwartetmetNMF-musicusMarkMulder28altvioolAlsnalistenlaureaatophet7eConcoursinternationaldequatuorcordesdeBordeaux2013mei.GivaniKwartetmetNMF-musiciVeraBeumer12vioolenPieternelTils13vioolTristanKeurisKamermuziekConcours13juni1eprijscategorie1A.ChimaeraTriometNMF-musicusIreneKok23celloTristanKeurisKamermuziekConcours13juni1eprijscategorie3.AidanMikdad11pianoConcertgebouwTalentenjacht13juni1eprijscategoriesolistenhttpwww.youtube.comwatchvGyTPYuiO-QInterviewopRadio4www.npo.nlradioradio-4ragment144364RemyvanKesteren24voormaligbruiklenerharpUSAInternationalHarpCompetition13juli1eprijs.HetisvoorheteerstindegeschiedenisvanhetconcoursdateenNederlandseharpistde1eprijswint.Remywerdtotwinnaargekozenuitintotaal43harpistenuitdehelewereld.HijwonooktijdensagelopenGrachtenestivalDeGrachtenestivalprijs2013JorisvandenBerg27celloenMartijnWillers33pianoVerkozentotlaureaten2013-2014vandeDutchClassicalTalentAward.Vanaoktober13starthunconcerttour.VanBaerleTriometNMF-musicusGideondenHerder27celloenvoormaligbruiklenersMariaMilstein27vioolenHannesMinnaar28pianoOntvingeneenEdisonPrijsindecategorieHetDebuutvoorhunnieuweCDmetwerkenvanSaint-SansLoevendieenRavel.OokheethetVanBaerleTriodeTweedePrijsendePublieksprijsontvangenvanhetprestigieuzeInternationaleMuziekconcoursARDinMnchen.PrijswinnaarsHetNMFfeliciteert