Mijn NMF

loginForm
 

Wat we doen

Als musicus moet je werkelijk alles op alles zetten om een sterke positie in het rijke Nederlandse muziekleven en de internationaal concurrerende markt te verwerven. Ook al heb je talent, doorzettingsvermogen en een goede begeleiding; dat is niet voldoende. Ook het bespelen van een kwalitatief goed instrument is cruciaal, terwijl het daar nou juist vaak aan ontbreekt. Puur vanwege de hoge prijzen voor met name vleugels, harpen en strijkinstrumenten en -stokken.

Het NMF in 2 minuten

Het NMF stelt, tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige instrumenten ter beschikking aan honderden musici. Professionals en studenten. Zodat deze musici zich optimaal in hun carrière kunnen ontwikkelen.

2.500 musici hebben sinds de oprichting van het NMF een instrument in bruikleen gekregen.

Op dit moment spelen rond de 400 musici op een instrument en/of met een strijkstok van het NMF.

 

Onze doelstellingen

Ontwikkeling van muzikaal talent door het uitlenen van instrumenten aan musici

De nadruk ligt hierbij op het helpen van jong talent, conservatoriumstudenten en beroepsmusici die structureel deel uitmaken van het Nederlandse muziekleven. Maar ook topsolisten die de allerbeste instrumenten nodig hebben, krijgen hulp van het NMF. Zo wordt het hoogstaande Nederlandse muziekleven structureel gesteund. Het NMF ondersteunt voornamelijk pianisten, harpisten en strijkers.

Behoud van cultureel erfgoed

Het NMF rekent het tot haar taak de instrumenten uit de belangrijke Nederlandse vioolbouwschool te behouden voor het nageslacht en deze ook te laten bespelen: het NMF is nadrukkelijk geen museum! Daarnaast stimuleert het NMF de hedendaagse Nederlandse vioolbouw door bij voortduring bouwopdrachten te plaatsen. Het is daarmee een van de belangrijkste opdrachtgevers voor de groep van Nederlandse vioolbouwers. Zo wordt de hoogstaande collectie Nederlandse instrumenten geconserveerd, uitgebreid en beluisterbaar gemaakt en gehouden.

Educatie

Het NMF begeleidt muziekstudenten bij het maken van de juiste keuze van een instrument en/of stok. Het NMF heeft ondervonden dat de traditionele muziekopleidingen aan dit aspect te weinig aandacht besteden, terwijl dit juist van wezenlijk belang is. Daarnaast biedt het NMF de bruikleners ondermeer de mogelijkheid podiumervaring op te doen, mee te doen aan cd/dvd/foto-opnames en te participeren in klanktesten.


Historie

Wilt u meer lezen over het onstaan van het NMF?
Hier leest u over de historie.


De toekomst