Mijn NMF

loginForm
 

Raad van Toezicht

 

Mw. mr. E.H. Swaab
voorzitter

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn
Voorzitter Oerol Festival
Voorzitter Raad van Commissa
rissen WSW
Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo
Voorzitter Bestuur Fonds 21
Voorzitter STAK Maarsen Groep

Voorzitter Bestuur Stichting Gesloten Netwerken (SGN)
Voorzitter Bestuur Stichting Groepstelevisie (STG)
Voorzitter Bestuur Kunsten Israël
Vice-voorzitter en secretaris Raad van Toezicht
   Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening
Lid geschillencommissie DSB Bank
Lid Raad van Commissarissen CED Holding B.V.
Lid bestuur STAK Goudse Verzekeringen B.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting Jeroen Bosch 500
Arbiter/mediator

 

Dhr. mr. J.W.P. Verheugt 
vice-voorzitter

Oud-rechter
 

 

 

 

 

 

 

Dhr. H. Hollander, RA
lid

Partner Share Impact Accountants
Voorzitter KBvG Commissie toetsting kwaliteit
Voorzitter PRCW Pony- en Ruiterclub Westland
Vakjurylid "Koning Willem I prijs" plaquette voor duurzaamheid
 

 

 

Dhr. drs. Q.M. Korthals Altes
lid

Private Wealth Manager bij ING Private Wealth Management

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. mr. S.A. Reinink 
lid

Algemeen Directeur Het Concertgebouw N.V.
Voorzitter Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten
Lid Raad van Toezicht Museum Speelklok
Lid Raad van Advies Nexus Instituut
Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe
Lid bestuur Stichting 4 mei concert
Lid bestuur Stichting Tjardus Greidanus

 

 

Mw. drs. S.C. Wolff 
lid

Lid bestuur WWF Schweiz
Adviseur Artists for Nature Foundation
Zakelijk leider Nederlandse Fluit Academie
Voorzitter Stichting Mirador

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht van het NMF is zo samengesteld dat alle noodzakelijke soorten kennis en contacten vertegenwoordigd zijn. Naast algemeen bestuurlijke elementen gaat het daarbij ook met name om kennis van het Nederlandse muziekleven en kennis van instrumenten.


De Statuten van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds kunt u hier inzien:

Naast de Raad van Toezicht heeft het NMF ook andere betrokken commissies. Klik op onderstaande links om te zien wie in de commissies plaats hebben.

- Instrumenten Commissie

- Raad van Advies

- Comité van Aanbeveling

- Erevoorzitter en Beschermheer