Mijn NMF

loginForm
 

Het onderhouden van je instrument

 

Zorgplicht

Als bespeler van een NMF-instrument heb je een zorgplicht ten aanzien van dat instrument. Er wordt van je verwacht dat je onder alle omstandigheden (zoals onder meer tijdens gebruik, transport en opslag van het instrument) alle mogelijke zorg in acht zult nemen om schade, diefstal of slijtage van of aan het instrument te voorkomen. Je bent dan ook aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet nakomen van deze zorgplicht.

 

Jaarlijkse onderhoudscontrole en hertaxatie

Het NMF is trots op de collectie van ruim 800 instrumenten, strijkstokken en accessoires. Met zo'n omvangrijke collectie draagt het NMF een enorme verantwoording. Een van de belangrijkste aspecten binnen het beheer van de collectie is de jaarlijkse controle en hertaxatie van elk instrument, elke strijkstok en zelfs elke kist of hoes. Door dit met deze frequentie te doen kan worden voorkomen dat een instrument door slijtage of invloeden van buitenaf ongemerkt schade oploopt en is de bruiklener ervan verzekerd dat het instrument altijd in topconditie verkeert. Onze verzekeraar eist bovendien dat jaarlijks alle items opnieuw worden getaxeerd om zo de wereldwijde all risk dekking te kunnen handhaven. En uiteindelijk krijgt het NMF aan het eind van elk jaar een uitgebreide controle van een accountant, waarbij de nauwlettend gekeken wordt naar de zorgvuldige afwikkeling van de jaarlijkse onderhoudscontrole.

Onderhoudsrapport door bruiklener

Als je bruiklener bent, staat jaarlijks vanaf 1 juni het onderhoudsrapport online in je 'Mijn NMF'-account voor elk instrument of toebehoren dat je in bruikleen hebt gekregen. Op het rapport wordt aangegeven door welke expert de controle moet worden verricht. Je hebt vervolgens ruimschoots (tot 1 november) de tijd om ervoor te zorgen dat de betreffende expert de controle uitvoert en om het ingevulde onderhoudsrapport aan ons terug te sturen.

Vanwege het grote belang van de controle voor het NMF, moeten wij streng zijn in de tijdige afhandeling daarvan. Zorg er dus voor dat je op tijd bent! Een te laat ingeleverd onderhoudsrapport neemt niet alleen administratiekosten (€ 25 per week te laat!) met zich mee, maar betekent ook dat je aansprakelijk bent voor schades die zijn ontstaan wegens een te late controle. Bij herhaling is de kans groot dat je instrument wordt ingevorderd.

Reparaties en onderhoud

Mocht de expert advies geven om bepaalde reparaties te laten verrichten, is het van belang dat je hiervan het NMF op de hoogte stelt, waarna je zo snel mogelijk de reparatie moet laten uitvoeren. Ook opmerkingen van de expert ten aanzien van het onderhoud van het instrument moeten ter harte worden genomen. Niet zelden ontvangen wij onderhoudsrapporten waarop staat vermeld dat de bruiklener het instrument niet zorgvuldig genoeg behandelt. Het mag voor zich spreken dat een herhaling van deze opmerking op het volgende onderhoudsrapport zal leiden tot terugvordering van het instrument.

Kosten voor onderhoud en reparatie

De meeste experts rekenen € 30,- (excl. btw) voor de jaarlijkse controle, hertaxatie en het invullen van het onderhoudsformulier. Die kosten zijn voor rekening van het NMF. Alle reparaties en werkzaamheden die gevolg zijn van het dagelijkse gebruik van het instrument zijn voor rekening van de bespeler. Overige reparaties zijn doorgaans voor rekening van het NMF.

Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden bij strijkinstrumenten (en -stokken) en de kostenverdeling daarvan:

Bij vleugels, piano's en harpen gelden afwijkende regels. Je kunt natuurlijk altijd bij Geertje van der Linden en Frits Schutte terecht als je vragen hebt over dit onderwerp.