Mijn NMF

loginForm
 

Onze collectie

Grootste collectie

De collectie van het NMF is met ruim 400 instrumenten en 360 strijkstokken een van de grootste in Europa. De totaalwaarde van onze collectie is ruim € 33 miljoen. Hoewel het overgrote deel wordt vertegenwoordigd door strijkinstrumenten, beschikt het NMF daarnaast over een niet te verwaarlozen aantal vleugels en harpen, een basse de violon, een basklarinet, een contrabasklarinet, twee fortepiano’s, klassieke gitaren, etc. Twee complete strijkstokkencollecties (barok en klassiek) verdienen het om apart te worden genoemd. Ze zijn beschikbaar om op tijdelijke basis te worden gebruikt voor professionele- en studieprojecten. Rond de 400 musici bespelen momenteel een instrument en/of een strijkstok van het NMF. Het NMF hielp tot nu toe in totaal al bijna 2.500 musici!

Doorzoek de collectie

Het NMF is erg trots op de prachtige collectie. Onze website biedt de mogelijkheid om de collectie ‘tastbaar’ te maken. Hoogwaardige fotografie (door Cathy Levèsque) maakt het mogelijk om de belangrijkste aspecten van instrumenten en stokken in detail te kunnen bekijken; u kunt ze bijna aanraken! Daarnaast wil het NMF ook ‘het verhaal achter ieder instrument’ vertellen en relevante technische informatie beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld bouwers. Het zichtbaar maken van de NMF collectie is mede mogelijk gemaakt door een genereuze gift van de Stichting Dioraphte.

Instrumenten van naam

Dat het NMF een belangrijke taak vervult binnen het Nederlandse muziekleven, is ondertussen bij het grootste deel van het muziekminnend publiek bekend. Maar natuurlijk ook de uitvoerende musici zelf zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het werk van het NMF is. Een oudere generatie topmusici heeft in de eigen tijd het gemis moeten ervaren van een fonds dat musici het kostbare gereedschap biedt aan het begin van de carrière. Zij hebben, ieder op eigen wijze, hun waardering omgezet in steun aan het NMF, om zo de nieuwe generatie een betere kans te geven. Dankzij hun betrokkenheid heeft het NMF de dierbare instrumenten in de collectie van o.a. Herman Krebbers, Theo Olof, Georges van Renesse, Bouw Lemkes, Davina van Wely, Anton Kersjes en diens eerder overleden echtgenote.

Schenkingen, legaten en bruikleen

Het NMF prijst zich gelukkig met de generositeit van een groot aantal particulieren dat ervoor koos om een dierbaar instrument niet te verkopen, maar om het in plaats daarvan aan het NMF te schenken, na te laten, of in bruikleen te geven. Een belangrijk deel van de collectie heeft het NMF aan deze mensen te danken. Een van de meest spraakmakende schenkingen uit de geschiedenis van het NMF is de beroemde ‘collectie Max Rodriguez’, bestaande uit een viertal Italiaanse meesterinstrumenten en zestien waardevolle strijkstokken. In 1997 besloot de eigenaar om vrijwel alle instrumenten aan onze stichting te schenken. Het is nog steeds de grootste schenking die ooit aan onze stichting is gedaan. Een cello en twee strijkstokken uit die collectie werden door het NMF zelf aangekocht.

Aankopen NMF

Dankzij de grote steun die het NMF door de jaren heen heeft ontvangen van particulieren en fondsen, is het grootste deel van de collectie verkregen door aankoop. Een aantal ‘topstukken’ is op die manier verkregen, zoals bijvoorbeeld de violen van M. Bergonzi (‘ex-Herman Krebbers)’, P. Guarneri (‘ex koningin Elizabeth van België’), A. Stradivarius (‘ex-Paul Godwin’) en de cello van G. Guarneri ‘filius Andreae’ (‘ex-Heinrich Schiff’). Ieder instrument dat het NMF aankoopt, wordt eerst door deskundigen uit binnen- en buitenland beoordeeld op echtheid, conditie en klankkwaliteit. Elk instrument wordt jaarlijks gecontroleerd door erkende experts, zodat de conditie gewaarborgd blijft. Uiteraard is de totale collectie wereldwijd verzekerd.

Zekerheid over authenticiteit

Honderd procent zekerheid over de authenticiteit van oude instrumenten bestaat vrijwel alleen wanneer er documentatie bij het instrument aanwezig is die teruggaat tot de eerste eigenaar. Wanneer die documentatie niet beschikbaar is, kan men vrijwel alleen afgaan op de mening van geschoolde en ervaren experts. Deze experts proberen zoveel mogelijk onzekerheden uit te sluiten, om op die manier een conclusie te kunnen afgeven die de zekerheid zo dicht mogelijk benadert. Maar het blijft een mening en het komt voor dat experts het niet (geheel) met elkaar eens worden. Binnen de vakwereld wordt zeer veel onderzoek gepleegd, waarbij ook steeds modernere technieken worden toegepast, zoals dendrochronologie, CT-scans en röntgenfoto’s. Het blijft daardoor zo dat een conclusie van vandaag, morgen weer achterhaald kan zijn vanwege het verkrijgen van nieuwe inzichten.

Tijdens bijvoorbeeld veilingen, worden verschillende termen gebruikt die de mate van overtuiging omtrent de authenticiteit van een instrument aangeven. Niet iedere expert of veilinghuis geeft dezelfde interpretatie aan die termen, waardoor het NMF ervoor heeft gekozen om daar zo min mogelijk gebruik van te maken. We gebruiken slechts twee termen: ‘toegeschreven’ en ‘school’. Hieronder geven wij uitleg over die termen, zoals het NMF die hanteert.

  • Toegeschreven: met deze term bedoelt het NMF dat niet alle experts dezelfde mening zijn toegedaan over de authenticiteit van het instrument. Ofwel, er zijn dus experts die twijfel hebben uitgesproken. Bij de betreffende instrumenten is deze mate van onzekerheid ook meegenomen in de taxatiewaarde voor de verzekering.
  • School: met deze term bedoelt het NMF dat het instrument niet is gebouwd door de bouwer wiens naam aan het instrument is verbonden, maar dat het volgens de experts wel uit diens omgeving vandaan komt. Ook hier geldt dat dit gegeven is meegenomen in de verzekeringstaxatie.

Het NMF heeft ervan afgezien om de term ‘etiket’ te gebruiken. Wanneer een instrument het etiket van een bouwer draagt, maar duidelijk niet door die bouwer of in diens directe omgeving/periode is gebouwd, zien wij dat als een anoniem instrument en is de bouwer dus ‘onbekend’. In veel gevallen is wel het land of de periode bekend waarin het instrument is gebouwd. Wanneer u binnen het zoekfilter zoekt op land en/of periode, zullen dus ook die betreffende instrumenten van onbekende bouwers verschijnen.

Bronnen

In de loop der jaren is via onderzoek steeds meer informatie beschikbaar gekomen over instrumenten en diens bouwers. De onderzoeken en gegevens zijn veelal gepubliceerd in vakboeken. Het NMF heeft verschillende van die boeken geraadpleegd om informatie over de instrumenten en de bouwers uit de collectie te kunnen verstrekken. Het uitbreiden en verbeteren van de informatie zal een onophoudelijk proces zijn, waarbij ook steeds meer bronnen zullen worden geraadpleegd.