Mijn NMF

loginForm
 

Karel van der Meer

Informatie

In 1892 nam Van der Meer ontslag als violist van het Concertgebouw Orkest om zich geheel aan de vioolbouw te wijden. In 1896 werd hij aangesteld als hoofd van het atelier van de N.V. ‘De Nieuwe Muziekhandel’ in de Leidsestraat te Amsterdam. In 1899 verzelfstandigde hij zich. Tevens opende hij een filiaal aan de Steenstraat 84 te Arnhem. Zijn compagnon was Van Roosmalen. De Amsterdamse zaak verplaatste hij in later jaren naar de Van Baerlestraat. Zijn grote verdienste voor de vioolbouw in Nederland is dat er dankzij zijn activiteiten een grote opbloei totstandkwam in dit toentertijd enigszins ingeslapen beroep. Verschillende jonge getalenteerde bouwers uit het buitenland kwamen bij hem werken en vestigden zich later zelfstandig in ons land. Onder hen waren Paul Max Möller, Friedrich Ernst Schmidt, beiden later in Amsterdam werkzaam, Josef Vedral sr., Johann Stüber en Lorenz Krumbholz, die naar Den Haag trokken, en Eugène Eberle die zich in Rotterdam zou vestigen. Vele anderen zijn echter anoniem gebleven. Blijkbaar liet van der Meer zijn werknemers in ruime mate de vrije hand bij het maken van nieuwe instrumenten, gezien de grote verscheidenheid aan violen en altviolen die zijn signatuur dragen. Een zeer groot aantal strijkstokken is uit zijn werkplaats afkomstig: de vroegste met het brandmerk ‘N.V.D.N.M.’ of het brandmerk met grote letters, waarop zijn voornaam Karel voluit geschreven staat. Deze stokken zijn van de hand van de Duitse stokkenmaker Krauss. De latere stokken met het meer bekende brandmerk ‘K. v.d. Meer Amsterdam’ zijn door de Fransman Auguste Toussaint gemaakt. Onder de vroege stokken bevindt zich een aantal, waarbij voor de oogjes en de schuif in plaats van het gebruikelijke parelmoer, rozenhout is gebruikt: dit hout heette afkomstig te zijn van het rozenhout dat ook voor de wieg van de toenmalige prinses Juliana was gebruikt. van der Meer beëindigde zijn zaak in de Van Baerlestraat in 1920 en vertrok naar Bussum waar hij nog enige tijd actief bleef. Hij overleed in 1932 in Bloemendaal.

Details

  • Geboortejaar: 1862
  • Sterftejaar: 1932

Instrumenten

vioolstrijkstok

± 1910, Den Haag
van der Meer, Karel Lotti Peverelli

vioolstrijkstok

± 1920, Amsterdam
van der Meer, Karel Femke Hempel

vioolstrijkstok

± 1920, Amsterdam
van der Meer, Karel Mijnke van der Drift