Mijn NMF

loginForm
 

Ondersteun samen met ons talentvolle musici

Helpen kan helemaal op maat!

Het NMF heeft een trouwe achterban van particuliere begunstigers die musici een warm hart toedragen. Met de financiële bijdrage van deze begunstigers, hebben we al meer dan 2000 musici kunnen helpen aan een instrument.

Met uw gift kunnen we nog meer musici helpen aan een hoogwaardig instrument. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wilt u weten waar wij ons geld aan besteden? Bekijk dan ons Jaarverslag.

Steun ons nu!

Steun ons niet meer

 

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken.

 

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds is lid van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland is een
vereniging waar ruim 150 erkende grote en kleine goede
doelen bij zijn aangesloten. Zie voor de codes en richtlijnen
deze pagina.