Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een fortepiano, gebouwd door Michael Rosenberger in Wenen, ca. 1820. De kast gefineerd in notenhout, klavieromvang 6 octaven, FF-f4, 5 pedalen.

Details

  • Bouwplaats:Wenen
  • Bouwjaar:± 1820

Bouwer

Michael Rosenberger

Michael Rosenberger werd op 13 april 1766 in Beieren geboren en overleed op 12 november 1832 in Wenen. Hij was een leerling van Anton Walter, die gezien wordt als de belangrijkste bouwer uit die tijd. In 1796 ontving hij zijn "Burgerschaft" en stond hij geregistreerd als pianobouwer. Over zijn leven is niet veel bekend. Wel weet men dat hij in 1824 scheidde van zijn vrouw, hetgeen in die tijd natuurlijk vrij uniek was. Ook is bekend dat hij verschillende andere typen instrumenten heeft uitgevonden, zoals bijvoorbeeld een Polyharmonikon. Er is een aantal instrumenten van hem in belangrijke collecties, zoals in het Kunsthistorische Museum in Wenen, de Finchcocks Collectie in Engeland, de Neumeyer Collectie in Bad Krozingen (D), de collectie van Edwin Beunk, Nederland, en Rice University in Houston (U.S.A.).
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2011 werd door pianorestaurateur Edwin Beunk deze historische en volledig door hem gerestaureerde fortepiano aan het NMF ter verkoop aangeboden. Het NMF was ten behoeve van de in Nederland wonende en opgeleide fortepianiste Shuann Chai al enige tijd op zoek naar een hoogwaardig historisch instrument. Om een goede afweging te kunnen maken is aan onder meer Bart van Oort gevraagd het instrument te bespelen en een oordeel te geven. Hij oordeelde dat het instrument ondanks de zes-octaafsomvang een ‘vroege’ klank heeft. Het mechaniek is vrijwel perfect. De basisklank is helder, charmant, aantrekkelijk, interessant. Het klankpalet is geweldig. Ook Paolo Giacometti sprak er zijn enthousiasme over uit. Kristian Bezuidenhout was zeer onder de indruk en kondigde meteen aan dat hij het instrument graag een keer zou gebruiken voor een CD-opname; hij beschouwt Shuann Chai als ‘a very lucky person’! Na een succesvolle fondsenwerving werd de aankoop in 2012 een feit. Sindsdien is Shuann Chai de gelukkige bespeelster van deze Weense fortepiano uit circa 1820.

Bespeler