Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool uit het atelier van Hendrick Jacobs met invloed van Pieter Rombouts, Amsterdam ca. 1700 en met etiket ’Hendrik Jacobs, Amsterdam 1692’. De viool is geschikt gemaakt voor de uitvoering van historisch repertoire.

Details

  • Bouwplaats:Amsterdam
  • Bouwjaar:± 1700
  • Lengte corpus:35,6
  • Breedte boven:16,4
  • Breedte midden:11
  • Breedte onder:20,4
  • Lengte mensuur:19,5
  • Afstand ogen f-gaten:4,3

Bouwer

Hendrick Jacobs

Hendrick Jacobs kan met recht de belangrijkste vioolbouwer uit de Nederlandse geschiedenis worden genoemd. Hij had niet alleen een zeer productief atelier met verschillende werknemers, maar leidde ook een paar vioolbouwers op die zelf op hoog niveau gingen werken. Daarmee is Jacobs de nestor van de ouhollandse vioolbouw. Experts zijn het erover eens dat Jacobs Italiaanse instrumenten onder ogen moet hebben gekregen, omdat zijn instrumenten duidelijk onder invloed staan van de modellen van de Amati Familie, met name het werk van Niccoló Amati. De lak van zijn instrumenten is van zeer hoge kwaliteit. Hendrick Jacobs was mogelijk leerling van een zekere Francis Lupo. Jacobs trouwde tweemaal, beide keren met een weduwe die al een zoon uit een eerder huwelijk had, en in beide gevallen werd de stiefzoon vioolbouwer. De oudste van de twee stiefzoons is Gijsbert Verbeeck, de tweede Pieter Rombouts. Van Gijsbert Verbeeck is weinig bekend. Pieter Rombouts daarentegen bleef zijn leven lang bij Jacobs werken en zette na diens overlijden de werkplaats voort. Het vroege werk van Hendrick Jacobs vertoont grote overeenkomst met dat van Cornelis Kleynman: een duidelijke amatisé-welving, lange hoeken, sierlijke slanke f-gaten en een vrijwel goudgele lak. Helaas zijn uit deze tijd weinig instrumenten van hem bewaard gebleven. Rond 1670 worden zijn violen wat forser van opzet en vanaf ongeveer 1685 vertonen de Jacobs-instrumenten de aanwezigheid van Rombouts in de werkplaats. De drie meest opvallende tekenen hiervan zijn de vormgeving van de F-gaten, de baleinen inleg die breder wordt, en de kleur van de lak. Hendrick Jacobs heeft violen, altviolen, cello's van groot formaat en een uitstekende kwaliteit gebouwd. Bron: teksten van Fred Lindeman en Serge Stam uit het boek ‘400 jaar vioolbouwkunst in Nederland’, uitgegeven door de Nederlandse Groep van Viool- en strijkstokkenmakers (www.ngv-vioolbouw.nl)
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

De oorspronkelijke eigenaar van deze viool kocht hem ergens na 1965 bij de firma Möller in Amsterdam, die de viool in commissie verkocht voor dr. W.F.H. Brunet de Rochebrune. De viool kwam met de verkoop in handen van een zeer gepassioneerd amateurmusicus die naast de Jacobs ook een Max Möller-viool in bezit had. Hij bespeelde beide instrumenten, waarbij hij bij kamermuziek meestal de voorkeur gaf voor de Jacobs. De Jacobs is altijd in onderhoud gebleven bij de firma Möller. Op latere leeftijd ging de eigenaar zich meer richten op de altviool en werd de Jacobs niet meer bespeeld. De viool kwam vervolgens in bezit van de dochter van de amateurmusicus. Zij zocht een goede bestemming voor de viool en gaf de viool in 2011 in bruikleen aan het NMF. In 2012 werd de viool in bruikleen gegeven aan de Canadese violiste Louella Alatiit, die hem in 2015 weer inleverde. Sindsdien is de viool een paar keer kort in bruikleen gegeven voor barokprojecten aan topmusici zoals bijvoorbeeld Quirine Scheffers. Vanaf begin 2018 wordt de viool bespeeld door Matthea de Muynck.

Bespeler