Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een Hollandse viool van Johannes Theodorus Cuypers, Den Haag 1800.

Details

  • Bouwplaats:Den Haag
  • Bouwjaar:1800
  • Lengte corpus:35,4
  • Breedte boven:16,5
  • Breedte midden:10,2
  • Breedte onder:20,4
  • Lengte mensuur:19,3
  • Afstand ogen f-gaten:4,65

Bouwer

Johannes Theodorus Cuypers

Over de jeugdjaren van Cuypers is niks bekend. Uit een gedateerd etiket blijkt dat Johannes Theodorus Cuypers in 1750 als vioolbouwer in Den Haag is gevestigd. Zijn vroegste instrumenten zijn al in een stijl gebouwd die totaal afwijkt van hetgeen de bouwers tot dan maakten. Omdat zijn bouwstijl nauw aansloot bij het werk van de Parijse bouwers uit die tijd werd er vroeger verondersteld dat hij daar het vak geleerd had. Zijn gehele leven bleef Cuypers in Den Haag gevestigd; op oudere leeftijd werd hij bijgestaan door zijn zonen Johannes Bernardus (1781-1840) en Johannes Franciscus (1766-1828). Hoewel Franciscus een periode in Amsterdam woonde, bleef hij ook voor zijn vader werken. De Cuypers-dynastie is buitengewoon productief geweest en heeft violen in alle denkbare formaten gemaakt evenals een groot aantal cello’s en een aantal altviolen. Het vroege werk van Johannes Theodorus Cuypers is elegant. Na 1780 verandert zijn stijl en is de vormgeving zwaarder, met brede bladranden en forsere welvingen: het model wat hij de rest van zijn leven trouw bleef. Bron: 400 jaar vioolbouwkunst in Nederland
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

Deze viool was oorspronkelijk door de eigenaar in bruikleen gegeven aan de stichting Studiefonds Oskar Back. Deze stichting droeg het beheer van de instrumentencollectie in 2009 volledig over aan het NMF. De eigenaar van deze viool ging, evenals een aantal andere particuliere eigenaren van instrumenten uit de 'Oskar back-collectie', akkoord met de overdracht van de bruikleen aan het NMF. Vanuit het Studiefonds Oskar Back waren achtereenvolgens bespelers van deze viool: Pedja Milosavljevic, Lois van Stekelenburg, Tijmen Huisingh, Hoei Lien The, Josine Jansen en Gerrit van Putten. Na de bruikleenoverdracht bleef Gerrit van Putten bespeler van de viool.

Bespeler