Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een Franse viool van C.A. Miremont, Parijs 1881, onderdeel van de ‘Oskar Back-collectie’.

Details

  • Bouwplaats:Parijs
  • Bouwjaar:1881
  • Lengte corpus:36

Bouwer

Claude-Augustin Miremont

Miremont leerde het vak bij zijn vader Sebastien Miremont. Later werkte hij drie jaar bij Collin-Mezin, voordat hij naar Parijs vetrok. Daar werkte hij in het atelier van Lafleur en later bij Sébastien Philippe Bernardel. In 1852 vertrok hij naar New York, waar hij zelfstandig als vioolbouwer werkte. In 1861 vestigde hij zich opnieuw in Parijs, waar hij tot 1884 zijn vak uitvoerde. Zijn instrumenten bouwde hij naar nmodellen van Stradivari of Guarneri. Miremont stierf in 1887 in Pontorson, helemaal in Bretagne aan de voet van de Mont-Saint-Michel.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2009 besloot het Studiefonds Oskar Back (SOB) de gehele collectie violen onder te brengen bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), zodat er voor musici één loket zou bestaan. Een deel van de SOB-collectie was door particulieren in bruikleen gegeven. Het merendeel van die particulieren ging akkoord met de overdracht van het beheer van hun instrument naar het NMF. Het overige deel van de collectie was eigendom van het SOB. Van die instrumenten heeft het SOB elf violen aan het NMF geschonken, waaronder dus deze viool van de hand van Miremont.

Bespeler