Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool, gebouwd door Sebastian Kloz in Mittenwald 1758. De viool is onderdeel van de ‘Oskar Back-collectie’ en afkomstig uit een schenking van de erven van mevrouw N. Kaan-Heywood.

Details

  • Bouwplaats:Mittenwald
  • Bouwjaar:1758
  • Lengte corpus:35,3

Bouwer

Sebastian Kloz

Het proces om informatie over alle bouwers op de website te zetten, neemt tijd in beslag. Wij zijn hard aan het werk om ontbrekende of onvolledige informatie zo snel mogelijk toe te voegen. Uw input is welkom en ontvangen wij graag op .
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

Deze Sebastian Kloz-viool werd in 1994 (samen met een Matthieu Besseling-viool) door mevrouw N. Kaan-Heywood in bruikleen gegeven aan het Studiefonds Oskar Back (SOB). Zij toonde gedurende de bruikleen buitengewoon grote betrokkenheid bij het studiefonds en met name bij de bespelers van beide violen. Na haar overlijden in 2005, besloten de erfgenamen om de violen aan het SOB te schenken.
In 2009 besloot het SOB de gehele collectie violen onder te brengen bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), zodat er voor musici één loket zou bestaan. Een deel van de SOB-collectie was door particulieren in bruikleen gegeven. Het merendeel van die particulieren ging akkoord met de overdracht van het beheer van hun instrument naar het NMF. Het overige deel van de collectie was eigendom van het OB. Van die instrumenten heeft het OB elf violen aan het NMF geschonken, waaronder dus deze Sebastiaan Kloz en de Matthieu Besseling.

Bespeler