Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool zonder etiket, school ‘Grancino’ met Frans bovenblad, onderdeel van de “Oskar Back-collectie’ (Oskar Back verzekeringsnummer 5).

Details

  • Bouwplaats:onbekend
  • Bouwjaar:onbekend
  • Lengte corpus:35,4

Bouwer

Giovanni Battista Grancino

Giovanni Battista Grancino is de enige zoon van Giovanni Grancino en heeft samengewerkt met zijn vader tot 1708. Na een geschil moest hij Milaan voor enige jaren verlaten, maar keerde later weer terug. Instrumenten met zijn etiket, en die stilistisch gezien aan hem kunnen worden toegeschreven, vindt men tot 1726 terug. Hij kreeg twee zonen: Francesco en Michel Angelo. Beiden leerden het vak, maar geen van beiden produceerde werk onder eigen naam.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2009 besloot het Studiefonds Oskar Back (SOB) de gehele collectie violen onder te brengen bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), zodat er voor musici één loket zou bestaan. Een deel van de SOB-collectie was door particulieren in bruikleen gegeven. Het merendeel van die particulieren ging akkoord met de overdracht van het beheer van hun instrument naar het NMF. Het overige deel van de collectie was eigendom van het SOB. Van die instrumenten heeft het SOB elf violen aan het NMF geschonken, waaronder dus deze anonieme Italiaanse viool.

Bespeler