Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool met etiket “Ceruti”. De viool is onderdeel van de ‘Oskar Back-collectie’

Details

  • Bouwplaats:onbekend
  • Bouwjaar:onbekend
  • Lengte corpus:36,1

Bouwer

Onbekend

Voor een aantal instrumenten uit onze collectie geldt dat de experts niet hebben kunnen vaststellen door wie het is gebouwd. Vaak is wel de locatie of regio bekend en meestal kan ook een bouwperiode worden vastgesteld. Die conclusie kan namelijk worden getrokken op basis van eigenschappen die zijn terug te vinden in instrumenten van meerdere bouwers uit een zelfde regio. Om uit te kunnen komen bij een bepaalde bouwer, gaan experts af op specifiek aan die bouwer gelieerde aspecten in de details. Bij strijkinstrumenten is dat met name de lak, de vorm en afmetingen van verschillende onderdelen als de krul, de welving, de f-gaten, inleg, etc. Bij toetsinstrumenten wordt, naast het model en materiaalgebruik, natuurlijk ook gelet op de verschillende technische aspecten van het mechaniek.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2009 besloot het Studiefonds Oskar Back (SOB) de gehele collectie violen onder te brengen bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), zodat er voor musici één loket zou bestaan. Een deel van de SOB-collectie was door particulieren in bruikleen gegeven. Het merendeel van die particulieren ging akkoord met de overdracht van het beheer van hun instrument naar het NMF. Het overige deel van de collectie was eigendom van het SOB. Van die instrumenten heeft het SOB elf violen aan het NMF geschonken, waaronder dus deze anonieme viool.

Bespeler