Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool, gebouwd door Jaap Bolink in Hilversum, 1990. De viool is onderdeel van de ‘Oskar Back-collectie’.

Details

  • Bouwplaats:Hilversum
  • Bouwjaar:1990
  • Lengte corpus:35,5

Bouwer

Jaap Bolink

Loopbaan

Jaap Bolink werd geboren in Enschede op 7 februari 1946. Hij is de zoon van vioolbouwer Jan Hendrik Bolink en bouwde onder diens toezicht op 13-jarige leeftijd zijn eerste viool. Van 1963 tot 1967 volgde hij de gerenommeerde vioolbouwopleiding in het Zuid-Duitse Mittenwald. Hierna werkte hij als zelfstandig vioolbouwer in Amsterdam en als chef d’atlier bij Arnold Dolmetsch in Engeland. In 1970 legde hij in Mittenwald de meesterproef af, waarbij zijn werk bekroond werd met een gouden medaille. Sinds 1973 woont en werkt Bolink, samen met zijn vrouw en tevens vioolbouwer Annelies Steinhauer, in Hilversum.

Quote: “Toen Annelies en ik begonnen in Amsterdam, waren er nauwelijks mensen die leefden van nieuwbouw. Wij waren heel idealistisch. We wilden instrumenten bouwen die net zo goed waren als de oude meesters en bovendien betaalbaar. Daar hebben we echt voor moeten knokken. Dat knokken, dat idee van "ik zal ze eens wat laten horen", hoor je heel sterk terug in mijn vroege instrumenten. Die hebben een enorme power. Ik vind nog steeds dat een instrument heel krachtig moet zijn, maar het moet meer hebben dan kracht alleen. Je moet er alles op kunnen spelen, van barok tot moderne muziek, en je moet er ook op kunnen fluisteren.”


Bronnen

vioolbouwers.nu. Geraadpleegd 2019.


meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2009 besloot het Studiefonds Oskar Back (SOB) de gehele collectie violen onder te brengen bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), zodat er voor musici één loket zou bestaan. Een deel van de SOB-collectie was door particulieren in bruikleen gegeven. Het merendeel van die particulieren ging akkoord met de overdracht van het beheer van hun instrument naar het NMF. Het overige deel van de collectie was eigendom van het SOB. Van die instrumenten heeft het SOB elf violen aan het NMF geschonken, waaronder dus deze viool van Jaap Bolink.

Bespeler