Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een altviool, gebouwd door Pieter Rombouts in Amsterdam, ca. 1720.

Details

  • Bouwplaats:Amsterdam
  • Bouwjaar:± 1720
  • Lengte corpus:40,2
  • Breedte boven:18,65
  • Breedte midden:13,0
  • Breedte onder:23,8
  • Lengte mensuur:21,8
  • Afstand ogen f-gaten:4,35

Bouwer

Pieter Rombouts

De moeder van Rombouts, weduwe van Jan Rombouts, hertrouwde in 1676 met Hendrick Jacobs, die behalve zijn stiefvader ook zijn leermeester werd. De eerste jaren bracht hij door in de Sint Antoniesbreestraat, maar later verhuisden ze naar de Botermarkt. bij de Reguliersgracht. Zijn aanwezigheid in de werkplaats van Jacobs is al vanaf 1685 herkenbaar in de instrumenten, die allemaal door Jacobs gesigneerd waren. De herkenbare details zijn vergroten zich in zijn latere eigen werk uit. De invloed van Rombouts wordt met de tijd groter en op gegeven moment is het zelfs zo dat men zich de vraag moet stellen aan welk van de bouwers het instrument toegeschreven zou moeten worden. Vooral bij de cello’s is het zo dat slechts bij uitzondering ook Jacobs’ hand is terug te herkennen. Zijn werkplaats (Rombouts had ook medewerkers in dienst) was zeer productief: naast violen, altviolen en cello’s, zijn er ook enkele viola da gamba’s gebouwd, waarvan enkele exemplaren aanwezig zijn in het Gemeentemuseum in Den Haag en het Instrumentenmuseum van Brussel. Rombouts wordt o.a. geprezen om zijn dieprode volle laklaag. Vanaf ongeveer 1715 is een duidelijke Jacob Stainer-invloed herkenbaar. Bron: teksten van Fred Lindeman en Serge Stam uit het boek ‘400 jaar vioolbouwkunst in Nederland’, uitgegeven door de Nederlandse Groep van Viool- en strijkstokkenmakers (www.ngv-vioolbouw.nl)
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

Pieter Rombouts is één van de belangrijkste, mogelijk zelfs de belangrijkste, vertegenwoordiger van de Amsterdamse vioolbouwschool uit de 17e en de vroege 18e eeuw. Instrumenten van deze bouwer zijn dan ook belangrijk Nederlands cultureel erfgoed; het NMF ziet het als een belangrijke taak om de beste exemplaren van deze bouwer te behouden voor Nederland. Rombouts maakte violen, alten, cello's en viola da gamba's van een schoonheid die mag worden vergeleken met die van zijn Italiaanse tijdgenoten. De klank is doorgaans van een zeer hoge kwaliteit. Rombouts maakte slechts een klein aantal alten, waardoor dit instrument een echt zeldzaam exemplaar is. Met al deze aspecten kon het NMF in 2006 de financiële steun vinden bij het K.H. Hein Fonds, de Gravin van Bylandt Stichting en de Stichting Elise Mathilde Fonds om deze aankoop te kunnen verrichten.
Esther van der Eijk werd de bespeler van de alt.

Bespeler