Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een viool, gebouwd door Gijsbert Verbeek, Amsterdam 1682, zoals vermeld op het originele etiket van de maker.

Details

  • Bouwplaats:Amsterdam
  • Bouwjaar:1682
  • Lengte corpus:35,4
  • Breedte boven:16,55
  • Breedte midden:11,1
  • Breedte onder:20,3
  • Lengte mensuur:19,6
  • Afstand ogen f-gaten:3,65

Bouwer

Gijsbert Verbeek

Over Verbeek is niet veel bekend. Hij werkte in Amsterdam in de tijd dat o.a. ook Hendrick Jacobs, Jan Boumeester en Pieter Rombouts werkzaam waren. In het boekje van Dirk J. Balfoort uit 1931 staat vermeld dat Verbeek in 1646 of 1647 waarschijnlijk in Osnabrück werd geboren. Verbeek is een stiefzoon van Hendrick Jacobs, maar er kan niet met zekerheid gezegd worden of hij ook op diens atelier werkzaam is geweest.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2002 kreeg het NMF een grote som geld beschikbaar om een aantal hoogwaardige strijkinstrumenten te kunnen aankopen. Deze viool is één van de instrumenten die het NMF vanuit dat budget aan de collectie kon toevoegen. De Verbeek is zonder enige twijfel het meest unieke instrument uit de collectie van het NMF. Van Verbeek was weliswaar bekend dat hij in de 17e eeuw als vioolbouwer werkzaam moest zijn geweest in Amsterdam, maar nog nooit had men met zekerheid een instrument kunnen toeschrijven aan Verbeek, omdat er nog nooit een Verbeek-etiket was gevonden. Men kon, door het uitsluiten van andere bouwers, dus eigenlijk alleen maar het vermoeden uitspreken dat bepaalde instrumenten door Verbeek gebouwd moesten zijn. Toen deze viool met origineel etiket door veilinghuis Christies in de catalogus werd gezet van de veiling in Londen, sprongen alle Nederlandse experts uit hun stoel. Deze viool moest natuurlijk naar Nederland komen! Tijdens de veiling bleek echter een anonieme koper via de telefoon een hoger bod uit te brengen dan de Nederlandse experts voor de viool over hadden. Uiteindelijk bleek dat de viool door een Londense expert was aangekocht. Die expert erkende naderhand dat hij niet netjes had gehandeld en bood het instrument alsnog aan de Nederlandse experts aan. Die vonden het bedrag ondertussen te hoog voor het doel om de viool puur als referentie in een kluis te bewaren. Men besloot het NMF te benaderen, omdat het NMF meerdere belangen zou kunnen dienen, waardoor de marktconforme prijs ook viel te rechtvaardigen. Het NMF zag het belang ervan in om de viool naar Nederland te halen. Remy Baudet, concertmeester van het Orkest van de Achttiende eeuw, beoordeelde de klankkwaliteiten van de Verbeek als bijzonder mooi.

Het NMF kocht de viool dus aan en heeft sindsdien barokviolisten van zeer hoog niveau de mogelijkheid geboden dit unieke instrument te bespelen. De bespelers moeten er overigens mee akkoord gaan dat de viool zo nu en dan wordt gebruikt voor (internationale) lezingen, conferenties en/of exposities over de geschiedenis van de Nederlandse vioolbouw. De viool werd in 2013 geselecteerd om te worden afgebeeld op de jaarkalender van het vakblad The Strad Magazine. De viool werd de eerste jaren bespeeld door Rémy Baudet en later door Benjamin Scherer. Sinds 2014 is hij in bruikleen bij Javier Lupiáñez Ruiz.

Bespeler