Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een Engelse cello, gebouwd in Londen eerste helft 19e eeuw.

Details

  • Bouwplaats:Londen
  • Bouwjaar:± 1840
  • Lengte corpus:74
  • Breedte boven:34,4
  • Breedte midden:25
  • Breedte onder:43,5
  • Lengte mensuur:40,7
  • Afstand ogen f-gaten:10,4

Bouwer

Onbekend

Voor een aantal instrumenten uit onze collectie geldt dat de experts niet hebben kunnen vaststellen door wie het is gebouwd. Vaak is wel de locatie of regio bekend en meestal kan ook een bouwperiode worden vastgesteld. Die conclusie kan namelijk worden getrokken op basis van eigenschappen die zijn terug te vinden in instrumenten van meerdere bouwers uit een zelfde regio. Om uit te kunnen komen bij een bepaalde bouwer, gaan experts af op specifiek aan die bouwer gelieerde aspecten in de details. Bij strijkinstrumenten is dat met name de lak, de vorm en afmetingen van verschillende onderdelen als de krul, de welving, de f-gaten, inleg, etc. Bij toetsinstrumenten wordt, naast het model en materiaalgebruik, natuurlijk ook gelet op de verschillende technische aspecten van het mechaniek.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

Deze cello is in 1991 door het NMF aangekocht van een Nederlandse particulier. Ook al hebben de experts onvoldoende aanknopingspunten om de cello met zekerheid aan een specifieke bouwer te kunnen toeschrijven, staat vast dat het hier gaat om een bijzondere Engelse cello, gebouwd in Londen in de eerste helft van de 19e eeuw. De cello is achtereenvolgens in bruikleen gegeven aan Maarten Jansen, Corien Kok en Inge Grevink. Sinds 2000 wordt de cello bespeeld door Annie Tångberg.

Bespeler