Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een cello, gebouwd door Johannes Theodorus Cuypers in Den Haag ca. 1770.

Details

  • Bouwplaats:Den Haag
  • Bouwjaar:± 1770
  • Lengte corpus:75
  • Breedte boven:35,6
  • Breedte midden:26
  • Breedte onder:44,2
  • Lengte mensuur:40,1
  • Afstand ogen f-gaten:12,1

Bouwer

Johannes Theodorus Cuypers

Over de jeugdjaren van Cuypers is niks bekend. Uit een gedateerd etiket blijkt dat Johannes Theodorus Cuypers in 1750 als vioolbouwer in Den Haag is gevestigd. Zijn vroegste instrumenten zijn al in een stijl gebouwd die totaal afwijkt van hetgeen de bouwers tot dan maakten. Omdat zijn bouwstijl nauw aansloot bij het werk van de Parijse bouwers uit die tijd werd er vroeger verondersteld dat hij daar het vak geleerd had. Zijn gehele leven bleef Cuypers in Den Haag gevestigd; op oudere leeftijd werd hij bijgestaan door zijn zonen Johannes Bernardus (1781-1840) en Johannes Franciscus (1766-1828). Hoewel Franciscus een periode in Amsterdam woonde, bleef hij ook voor zijn vader werken. De Cuypers-dynastie is buitengewoon productief geweest en heeft violen in alle denkbare formaten gemaakt evenals een groot aantal cello’s en een aantal altviolen. Het vroege werk van Johannes Theodorus Cuypers is elegant. Na 1780 verandert zijn stijl en is de vormgeving zwaarder, met brede bladranden en forsere welvingen: het model wat hij de rest van zijn leven trouw bleef. Bron: 400 jaar vioolbouwkunst in Nederland
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

Toen het NMF in 1989 dit instrument ter verkoop kreeg aangeboden van een particulier uit Heiloo, waren de verschillende experts eensluidend in hun advies om de cello aan te kopen. Niet alleen vanwege de bijzonder hoge klankkwaliteit, maar ook omdat het een zeldzaam stukje Nederlands cultureel erfgoed betrof. Het NMF liet de cello restaureren voordat hij in 1990 voor het eerst in bruikleen werd gegeven. De eerste bruiklener was Mayke Rademakers, leerlinge van Elias Arizcuren. In 2000 werd hij in bruikleen gegeven aan Sebastiaan de Rode, die de cello in 2015 inleverde. Sinds die tijd was de cello in bruikleen bij Giorgos Kotsiolis. Het instrument heeft nu echter een intensieve restauratie nodig, daarom speelt Giorgos tijdelijk op een ander instrument.