Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een cello, gebouwd door Cornelis Weel in Utrecht, 1861.

Details

  • Bouwplaats:Utrecht
  • Bouwjaar:1861
  • Lengte corpus:73,9
  • Breedte boven:33,1
  • Breedte midden:22,7
  • Breedte onder:43
  • Lengte mensuur:40,2
  • Afstand ogen f-gaten:8,6

Bouwer

Cornelis Weel

Cornelis Weel kan niet gezien worden als een doorsnee bouwer. Na jarenlang als koopman en winkelier in linnen te boek te hebben gestaan, duikt zijn naam ineens op als hersteller van muziekinstrumenten en later als vioolmaker. Er zijn geen referenties gevonden van een vioolbouwopleiding, dus wordt aangenomen dat hij op dat gebied autodidact geweest moet zijn. Het interessante van zijn werk is zich niet liet leiden door zijn Nederlandse collega’s, die vooral de Franse stijl navolgden. Zijn instrumenten kunnen eerder worden herleid naar Italiaanse invloeden, waar hij duidelijk zijn persoonlijke invulling aan gaf. Niet het technische vakmanschap, maar vooral die persoonlijk stijl maken zijn instrumenten bijzonder interessant. Na een faillissement in 1868 viel hij terug op zijn oude beroep van koopman.
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

De Cornelis Weel-cello werd in 1994 van verschillende kanten bij het NMF onder de aandacht gebracht als een zeer interessant instrument voor de collectie. Instrumenten van Weel zijn zeldzaam. Weel was autodidact en bouwde in een eigenzinnige, persoonlijk stijl die duidelijk afweek van de Franse benadering van zijn Nederlandse tijdgenoten. Het NMF volgde de adviezen en kocht de cello van de particuliere eigenaar.

Bespeler