Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een cello, gebrouwd door Celeste Farotti in Milaan, ca. 1900-1910, met etiket “Johannes Franciscus Pressenda q. Raphael, fecit Taurini anno Domini 1835”.

Details

  • Bouwplaats:Milaan
  • Bouwjaar:±1900 - 1910
  • Lengte corpus:75,4
  • Breedte boven:34,8
  • Breedte midden:24,2
  • Breedte onder:43,8
  • Lengte mensuur:41,2
  • Afstand ogen f-gaten:10,7

Bouwer

Celeste Farotti

Het proces om informatie over alle bouwers op de website te zetten, neemt tijd in beslag. Wij zijn hard aan het werk om ontbrekende of onvolledige informatie zo snel mogelijk toe te voegen. Uw input is welkom en ontvangen wij graag op .
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2016 besloot Anner Bijlsma de cello, waar hij al het werk van na de barokperiode op had uitgevoerd, aan het NMF in bruikleen te geven. Hij stelde daarbij wel de voorwaarde dat hij in ieder geval een stem zou krijgen in de keuze van de eerste bespeler. Dat werd Lidy Blijdorp, met volledige instemming van Bijlsma. Toen we de eerste gesprekken voerden met Bijlsma over de mogeljike bruikleen, kwam al aan de orde dat experts het niet helemaal eens konden worden over de exacte herkomst van de cello. In de cello bevond zich weliswaar een etiket met daarop de gegevens van J.F. Pressenda uit Turijn, maar men leek het er wel over eens dat Pressenda in ieder geval niet de bouwer was geweest. Een tijd lang is de cello toegeschreven aan Giuseppe Rocca, de meest talentvolle leerling van Pressenda. Maar ook daarover bestond onvoldoende zekerheid, totdat Andreas Post (expert in Amsterdam) een cello in consignatie kreeg die vrijwel het evenbeeld was van de cello van Bijlsma. Het originele etiket in de ‘tweeling-cello’ bracht uitkomst: beide cello’s bleken te zijn gebouwd door Celeste Farotti in Milaan, begin 20e eeuw. Van Farotti is bekend dat de meeste instrumenten van zijn hand zijn gebouwd naar modellen van zowel Pressenda als Rocca. Bovendien was hij een geweldige kopiist, hetgeen wel blijkt uit de verwarring die is ontstaan bij het vaststellen van de identiteit van de cello van BIjlsma.

Bespeler