Mijn NMF

loginForm
 

Informatie

Een cello, gebouwd door Pieter Rombouts met etiket “Hendrick Jacobs me fecit in Amsterdam 1699”.

Details

  • Bouwplaats:Amsterdam
  • Bouwjaar:1699
  • Lengte corpus:74,3
  • Breedte boven:33,2
  • Breedte midden:23,1
  • Breedte onder:41,8
  • Lengte mensuur:39,6
  • Afstand ogen f-gaten:9,8

Bouwer

Pieter Rombouts

De moeder van Rombouts, weduwe van Jan Rombouts, hertrouwde in 1676 met Hendrick Jacobs, die behalve zijn stiefvader ook zijn leermeester werd. De eerste jaren bracht hij door in de Sint Antoniesbreestraat, maar later verhuisden ze naar de Botermarkt. bij de Reguliersgracht. Zijn aanwezigheid in de werkplaats van Jacobs is al vanaf 1685 herkenbaar in de instrumenten, die allemaal door Jacobs gesigneerd waren. De herkenbare details zijn vergroten zich in zijn latere eigen werk uit. De invloed van Rombouts wordt met de tijd groter en op gegeven moment is het zelfs zo dat men zich de vraag moet stellen aan welk van de bouwers het instrument toegeschreven zou moeten worden. Vooral bij de cello’s is het zo dat slechts bij uitzondering ook Jacobs’ hand is terug te herkennen. Zijn werkplaats (Rombouts had ook medewerkers in dienst) was zeer productief: naast violen, altviolen en cello’s, zijn er ook enkele viola da gamba’s gebouwd, waarvan enkele exemplaren aanwezig zijn in het Gemeentemuseum in Den Haag en het Instrumentenmuseum van Brussel. Rombouts wordt o.a. geprezen om zijn dieprode volle laklaag. Vanaf ongeveer 1715 is een duidelijke Jacob Stainer-invloed herkenbaar. Bron: teksten van Fred Lindeman en Serge Stam uit het boek ‘400 jaar vioolbouwkunst in Nederland’, uitgegeven door de Nederlandse Groep van Viool- en strijkstokkenmakers (www.ngv-vioolbouw.nl)
meer informatie over de bouwer en diens instrumenten.

Historie

In 2013 besloot een particulier uit Utrecht om zijn dierbare Rombouts-cello te schenken aan het NMF. Hij had de cello zelf ooit als erfstuk in bezit gekregen en bespeelde hem tientallen jaren als ideale muzikale partner. De laatste tijd ging het spelen, wegens de leeftijd, minder soepel en vond hij het niet meer gerechtvaardigd om op zo’n hoogwaardig instrument te blijven spelen. De cello werd eerder bespeeld door Kirsten Jenson (Ragazze kwartet) en is nu in bruikleen bij Felicia Hamza.

Bespeler