Mijn NMF

loginForm
 

Schade aan je instrument?

Meld schade direct!

 

Bij het ontstaan van schade aan een NMF-instrument, is het van groot belang dat je zo snel mogelijk contact opneemt met het NMF. Daarvoor bel je naar kantoor op 020-6221255, of direct naar onze collectiebeheerder Frits Schutte op 06-53265194. Mocht je Frits Schutte niet kunnen bereiken, stuur dan in ieder geval een e-mail.

Stel een schriftelijke verklaring op

In alle gevallen moet de bruiklener een schriftelijke verklaring opstellen, waarin duidelijk staat wanneer, waar en hoe de schade is ontstaan. Het NMF zal besluiten waar het instrument naartoe gebracht moet worden. De expert stelt een schaderapport op. De verzekering wordt door het NMF ingelicht.

Wat te doen bij twijfel?

Doe altijd melding wanneer sprake is geweest van een ongeluk met het instrument. In veel gevallen wordt er in eerste instantie geen schade geconstateerd, maar blijkt later dat er wel degelijk iets kapot of los is gegaan. Schades die niet, of erg laat worden gemeld, vallen daardoor mogelijk niet onder de dekking van de verzekering en komen automatisch voor rekening van de bruiklener.
 

Bij diefstal, verlies of een ongeval:

In het geval van een verkeersongeval, diefstal of verlies, is het vereist dat je de politie proces-verbaal laat opmaken. Zorg indien mogelijk ook dat je namen en telefoonnummers van eventuele getuigen verzamelt. Neem ook in dit geval zo spoedig contact op met het NMF.