Mijn NMF

loginForm
 

Op reis met een NMF-instrument

 

Alle NMF-instrumenten zijn wereldwijd en all risk verzekerd volgens de verzekeringsvoorwaarden zoals die zijn omschreven in de bijlage van de bruikleenovereenkomst. Dat neemt niet weg dat je rekening moet houden met de risico's die zich tijdens het reizen kunnen voordoen. Zo blijf je als bruiklener altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het volgen en afhandelen van de vereiste douaneformaliteiten (in beslag name door autoriteiten wordt niet gedekt door de verzekering).

Ook wordt er van je verwacht dat je het instrument in een kist vervoert die geschikt is voor het soort transport waarvoor je hebt gekozen. In sommige landen is sprake van speciale regelgeving bij het (tijdelijk) invoeren van een instrument. Het is van belang dat je ervoor zorgt dat je daarvan op de hoogte bent en dat je handelt naar die voorwaarden.
 

Belangrijke punten bij het
reizen met je instrument:

Andere weersomstandigheden

Tijdens reizen naar het buitenland kunnen de omstandigheden aanzienlijk veranderen ten opzichte van die in Nederland. Zo kan het in het land van bestemming veel kouder of warmer zijn, droger of vochtiger, etc. Schade die is veroorzaakt door deze invloeden van buitenaf wordt niet gedekt door de verzekering en valt daarom onder je eigen verantwoordelijkheid.

Beschermde en verboden materialen

Sinds begin 2015 is de controle op de handel in beschermde dier- en plantsoorten aanzienlijk verscherpt. Zodra je de Europese Unie verlaat, kun je problemen krijgen wanneer er bijvoorbeeld ivoor, schildpad, walvisbalein, etc. in het instrument of de stok is verwerkt. Zelfs het kleine ivoren koppplaatje van de strijkstok kan tot invordering leiden. De internationale regelgeving is complex en niet alle landen interpreteren de regels op dezelfde manier. Vooral de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland staan erom bekend zeer streng te controleren.

Neem in alle gevallen ruim van tevoren contact op met het NMF zodat we je goed kunnen informeren. In sommige gevallen zorgt het NMF voor vervanging van het specifieke materiaal (bijvoorbeeld het ivoren kopplaatje van een strijkstok).

Voor NMF-musici

Buiten de Europese Unie:
NMF-musici moeten een reis naar een land buiten de EU altijd minimaal 14 dagen van tevoren melden en kunnen pas vertrekken zodra het NMF daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Wij adviseren echter om de reis zo mogelijk nog eerder bij ons te melden, zodat wij de gelegenheid hebben om eventueel benodigde extra documenten te verzorgen. Ook kan het zijn dat een bepaald onderdeel van je instrument of stok moet worden vervangen om problemen te voorkomen. Dus hoe eerder je je reis meldt, des te groter is de kans dat je toestemming kunt krijgen.

Binnen de Europese Unie:
Zolang je binnen de grenzen van de Europese Unie blijft, kun je het NMF-instrument meenemen zonder daarvoor eerst toestemming te vragen. Vergeet niet dat Zwitserland ook buiten de EU ligt! Hier vind je een lijst van de EU-lidstaten.

Vergunning beschermde cultuurgoederen (SOV):
Wanneer een instrument ouder is dan 50 jaar en tegelijkertijd een waarde vertegenwoordigt van € 50.000 of hoger, valt dat instrument onder de categorie beschermde cultuurgoederen. De douanes van alle EU-lidstaten controleren op de in- en uitvoer van die beschermde cultuurgoederen. Je mag met zo'n instrument de EU alleen verlaten en binnenkomen wanneer je in bezit bent van een Specifiek Open Vergunning (SOV). Bij de aanvang van de bruikleen krijg je van het NMF deze vergunning mee. Het NMF verzorgt ook de tijdige verlenging van de vergunningen, die steeds vijf jaar geldig zijn. Als je de vergunning kwijt bent, meld dat dan onmiddellijk bij het NMF, zodat we de procedure voor een nieuw exemplaar kunnen starten. Die procedure kan langer dan een maand in beslag nemen.