Mijn NMF

loginForm
 

Voordelig schenken aan het NMF

Tot 65% terug van uw schenking!

Wilt u schenken met maximaal belastingvoordeel? Leg dan uw periodieke schenking voor een periode van minimaal 5 jaar vast in een akte. Dankzij de Geefwet is schenken aan culturele goede doelen middels een akte het allervoordeligst!

Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Er is geen sprake van een drempel of maximumbedrag van uw schenking, zoals dat bij ‘gewone’ schenkingen wel het geval is. Schenken per akte betekent dat u tot maximaal 65% van uw schenking terug kunt krijgen, afhankelijk van uw eigen situatie.

Sinds 2014 is voor het opmaken van een akte geen notaris meer nodig. Het NMF maakt zelf een akte voor u op, die geldig is voor de belastingdienst. In verband met kosten van administratie, geldt er een minimum bedrag van € 150,- per jaar bij het afsluiten van een akte.

Heeft u ons RSIN-nummer nodig? Dat is: 009056002.
Uw akte- of transactienummer vindt u op de akte onder punt 5.

Ja, ik steun het NMF middels een akte!

Wilt u voordelig schenken? Stuurt u dan alstublieft dit formulier (pdf) in tweevoud ingevuld naar ons op. Voeg daar een kopie paspoort of rijbewijs van u en eventueel van uw partner bij.

Meer informatie?
Leest u alles over de Geefwet in dit document (pdf). Voor vragen kunt u contact opnemen met .